Roemenië

In een tijdperk waarin bijziendheid in overdrachtelijke zin aan de orde van de dag is, verschijnt 'Land in de marge van Europa' van Jan Willem Bos. Het is een verzameling artikelen over Roemenië na de omwenteling, geschreven in de periode 1989 tot 2004.

De titel die sommigen een rake typering zullen vinden en anderen het zoveelste cliché over Roemenië, maakte mij nieuwsgierig. Wat gaat er werkelijk om in dit land dat hier slechts bekend is door een aantal eindeloos herhaalde extremen?

Door de pagina's heen waait een wind van nostalgie, een weemoed voor oude waarden die verloren gaan. De schrijver heeft echter een scherpe blik, hij ziet ook de politieke en economische ontwikkelingen, waardoor een aantrekkelijk evenwicht ontstaat. Evenwicht ook tussen wat krantennieuws is en de betekenissen voor de man in de straat, de families in de dorpen.


Subscribe to Roemenië