Farah Karimi - Het geheim van het vuur

Vanmiddag het levensverhaal van politica Farah Karimi uitgelezen. Het maakte indruk op mij o.a. omdat zij vanuit haar eigen ervaring een genuanceerde kijk heeft op het fundamentalisme en de wijsvinger richting islam. Ik geef eerst de tekst van de achterflap weer:

Bijna vijfentwintig jaar geleden sloot Farah Karimi zich als dochter van een onteigende landeigenaar enthousiast aan bij de revolutie van ayatollah Khomeini in Iran. Maar toen de fundamentalistische politieke islam de macht greep, ging Farah in de oppositie. Een paar jaar lang leefde en werkte ze ondergronds, maar toen het regime steeds genadelozer optrad moest ze halsoverkop het land verlaten. Met haar pas geboren zoontje vluchtte ze over de bergen van Koerdistan naar Irak en vandaar naar Europa. Ze sloot zich aan bij de oppositie in ballingschap, maar weigerde zich te voegen naar de geEFsoleerde, stalinistisch geleide organisatie. Ze vetrok naar Nederland. Ze belandde in 1998 in de Tweede Kamer: als eerste Iraanse volksvertegenwoordiger in het buitenland. En toen kwam 11 september 2001. Meteen waren de nachtmerries weer terug. Farah, buitenlandwoordvoerder van Groenlinks, pleitte overdag voor democratisering in het Midden-Oosten en een hard antwoord op het fundamentalisme. Maar 's nachts was ze weer in de gevangenis in Teheran.

Een paar passages die me bijblijven:

"Het dragen van een chador beschouwde ik als een politieke 
stellingname. Ik droeg mijn chador als symbool tegen het verwesterde, ontwortelde systeem van de sjah. Voor mij stonden chador en hoofddoeken niet voor onderwerping, maar voor het verzet tegen vreemde overheersing."

"In de jaren tachtig gold de MKO (verzetsorganisatie) als 
verzetsbeweging, nu als terroristische organisatie en straks, als het de Amerikanen goed uitkomt, veranderen ze zomaar weer in bevrijdingsmacht. Wat is hierbij de rol van de islam als politieke ideologie? Geen enkele. Het gaat puur om macht en politiek."

"Zou het een geschikte strategie zijn om er steeds maar op te hameren dat islam en mensenrechten onverenigbaar zijn? Dat is precies wat de Bin Ladens van deze wereld ook beweren. De islam is het woord van God en mensen horen het woord van God te volgen. Daarbij beroepen zij zich op de letter van de koran. De verlichtingsfundamentalisten in Nederland hanteren dezelfde redenering: er staat letterlijk in de koran dat mannen hun vrouwen mogen slaan en dus is emancipatie alleen mogelijk als je afstand doet van je religie. Een humanistische islam kan zich het beste
ontwikkelen in een omgeving waarin mensenrechten worden gerespecteerd."

Lennie

Nog meer over dit boek....: 

Farah Karimi (1960) is sinds 
19 mei 1998 lid van de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks. Zij is geboren in Iran en woont in Utrecht. Mevrouw Karimi was in 1994-1998 coördinator van Aisa, een project voor de emancipatie en ondersteuning van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. In de Tweede Kamer houdt zij zich bezig met Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Europese Zaken en Defensie.
Parlement & Politiek

Farah Karimi

De MKO is allerminst populair. De Iraanse bevolking kan (illegaal) de televisie-uitzendingen van de MKO volgen en kennis nemen van internetsites, doch de weerzin van de bevolking jegens de MKO is algemeen, wellicht niet zozeer vanwege de gewapende acties, doch veeleer vanwege het sektarische karakter van deze organisatie, de steun van Irak aan de MKO en de rol van de MKO tijdens de Iran-Irak oorlog (1980-1988), waarin de MKO aan de zijde van Irak tegen het Iraanse bewind streed. De MKO is door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië op de lijst van internationale terroristische organisaties geplaatst.
Ministerie van Buitenlandse Zaken / Iran

schrijver: 

boektitel: 

Het geheim van het vuur

isbn: 

9789069746371

genre: