Ekfrastiek: Woord en Beeld

Woorden geïnspireerd door kunst
Kunst geïnspireerd door woorden


 

 • Famous last words
  Ter gelegenheid van het tweehonderdvijftigste geboortejaar van Johann Wolfgang Goethe, maakte Christina de Vos een tentoonstelling voor het Rotterdamse Goethe-Institut. Een kolossale onderneming, niet alleen omdat het hier de allerkolossaalste Duitse dichter betreft, maar eens te meer omdat zij zijn allerkolossaalste werk als thema heeft uitgekozen: Faust.
   
 • De mythe van Osiris
   
 • Yke Prins en Sietse van der Meulen
   
 • Jan Naezer maakte met zijn ets-cursisten bibliofiele uitgaven die opgenomen zijn in o.a. de collecties van bibliotheek Voorburg en Den Haag. Werken die tot stand zijn gekomen De Trojaanse Oorlog, 
  Herakles en Gilgamesj en in een verder verleden nog "De doos van Pandora". De boeken zijn niet te koop. De cursisten maken een ets aan de hand van een tekstfragment en er worden zoveel boeken gedrukt als er cursisten zijn, plus twee, waarvan één naar een bibliotheek gaat. In 2004 had de bibliotheek Den Haag een expositie over het boek Gilgamesj. Momenteel wordt een boek voorbereid over de Egyptische mythologie (Osiris). Teksten in samenwerking met de universiteit Leiden.
   
 • Gedichten bij Schilderijen
   
 • Beeldgedicht n.a.v. de expositie "De Vrouw als Rolmodel" van  Den Haag Sculptuur 
  Edith de Gilde

 

genre: