Blanc (Geraldine le)

Niets zo erg als enthousiast beginnen aan een boek, na twintig bladzijden aarzelen ‘mm - het moet wel erg op gang komen’, na vijftig bladzijden denken - shit, moet ik dit echt uitlezen? En dan: je hebt beloofd het te bespreken, dus ja, dat moet.

‘Moedige meiden, wijze vrouwen & geliefde dochters’ heet het boek en het zou gaan over (ondertitel) ‘Heldinnen in volksvertellingen uit de hele wereld’. De vertellingen zijn bij elkaar gezocht door Geraldine Le Blanc en zouden volgens haar inleiding gaan over sterke vrouwenkarakters, ja over ‘heldinnen die in de wereldliteratuur een belangrijke rol hebben gespeeld’. Na 95 bladzijden (ik geef het toe: ik ben dus toch gestopt) ben ik er niet veel tegengekomen.


Subscribe to Blanc (Geraldine le)