H.C. ten Berge, P.C. Hooftprijswinnaar 2006, over de Boekgrrls.


In november ontving ik tot mijn grote verrasing een uitgebreide mail van de winnaar van de P.C. Hooftprijs 2005, Hans C. ten Berge  met daarin deze opmerking:

(...)  Ik kan, mag en wil mij niet met uw bezigheden bemoeien; niettemin zult u het wellicht op prijs stellen te horen dat wij - de auteurs - door lezers zoals u weer moed vatten om door te gaan. Uw aanbevelingen kunnen stimulerender werken dan menige recensie in de dag- of weekbladpers. Een boek is niets zonder zijn lezer(es)... (...)

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik dagen met het gevoel heb rondgelopen alsof De Boekgrrls de P.C. Hooftprijs hadden gewonnen............:-)

Ik was reuze benieuwd waarom Ten Berge meende dat onze verzameling van mails stimulerender zouden zijn dan recensies in de dag of weekbladpers. Op die vraag kreeg ik dit antwoord:

"Uw vraag m.b.t. de stimulerende werking van uw aanbevelingen zou ik als volgt kunnen beantwoorden: in tegenstelling tot menige dagbladrecensie staan bij u twee dingen voorop - onbevangenheid en belangeloosheid. Natuurlijk weet ik ook wel dat zich gelukkig altijd nog integere critici onder het mediavolk bevinden, maar neemt u van mij aan dat er dikwijls (ondoorzichtige) belangen een rol spelen; soms worden die belangen onbeschaamd   tentoongesteld. De onbevangenheid is bij beroepslezers ook moeilijk te handhaven met het oog op de huidige overproduktie van boeken, die de waan van de dag wel heel moeilijk buiten de deur kan houden. Gelukkig is dat uw zorg niet. Ik hoop dat u uw vrijheid en onafhanklijkheid zult weten te handhaven, ook wanneer uitgevers ineens 'recensie-exemplaren' gaan sturen. Kracht en frisheid zijn naar mijn indruk de aantrekkelijke kanten van uw leesgezelschap. [Wat ik hierboven zeg gaat in veel mindere mate op voor de poŽzie, die bij uitstek een niet-commercieel karakter draagt. Ze krijgt alleen bijna geen plaatsruimte in de pers toebedeeld.]"

Als auteurs moed vatten om door te gaan door onze mails/site, is dat voor ons natuurlijk helemaal een extra stimulans om door te gaan. Januari 2007 bestonden we 10 jaar. Deze mail van de heer Ten Berge was wel een heel mooie afsluiting van ons eerste decennium.
 

Eisjen


Boeken van H.C. ten Berge besproken door de boekgrrls:

Johannes Cornelis ten Berge (Alkmaar, 24 december 1938) is een Nederlands dichter, prozaschrijver en vertaler.
Hij debuteerde in 1964 met de dichtbundel "Poolsneeuw". Naast dichter is H.C. ten Berge ook essayist, prozaschrijver en vertaler. Ten Berge vertaalde onder meer werk van Ezra Pound. Zijn laatste roman "Blauwbaards ontwaken" werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs.
H.C. ten Berge ontving op 19 mei 2006 de P.C. Hooftprijs.
(meer bij Wikipedia)
 

 
Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 11/04/07  Eisjen

Terug naar top pagina