Lama Ole Nydahl: Boeddha en de liefde


Er zijn talloze boeken over boeddhisme. Veel mensen in het westen laten zich erdoor inspireren en noemen zich soms boeddhist. Boeddhisme als een bron voor liefde en relaties.

Lama Ole Nydahl – Deen van geboorte- is opgeleid in Tibet en is één van de weinige westerse leraren in de lijn van het Diamant boeddhisme, een bekende stroming binnen het boeddhisme. Het Diamant boeddhisme- ook wel Vajrayana genoemd- ziet liefde en relatie als basis voor persoonlijke ontwikkeling en een vervuld leven. Al vanaf 1972 geeft Nydahl onderricht in het westen en reist hij de wereld rond om lezingen te geven. In 2007 verscheen: “Boeddha en de liefde” in het Nederlands. Daarin beschrijft Lama Ole Nydahl op een toegankelijke wijze wat Boeddha adviseerde om een liefdesrelatie zo vorm te geven dat zowel het paar als de mensen in hun omgeving een toestand van geluk binnentreden.

Eind oktober vorig jaar hield hij een lezing in de Rode Hoed in Amsterdam over dit boek. 

Ieder levend wezen wil geluk ervaren. Een geslaagde relatie begint daar waar beiden het welzijn van de ander het belangrijkst vinden. En waar zij er niet meer op uit zijn er zelf beter van te worden. Volgens Nyldahl biedt Boeddha’s leer zowel inzicht als mogelijkheden om duurzaam en onafhankelijk van uiterlijke omstandigheden gelukkig te worden. Waarbij je ook zelf een bron van liefde wordt, wat je vervolgens uitstraalt naar andere mensen.

“Boeddha en de liefde” leert ons mannelijke en vrouwelijke energieën herkennen en de verschillen tussen man en vrouw als kwaliteiten te ervaren. Het laat zien hoe liefde en relaties gezien kunnen worden als basis voor ontwikkeling van ieder mens en als mogelijkheden om persoonlijke beperkingen te overwinnen. Nyldahl maakt het volgende onderscheid tussen mannelijke boeddha-activiteiten – kalmerend, verrijkend, enthousiasmerend en krachtig beschermend- en vrouwelijke boeddha-wijsheden zoals wijsheid door de ander een spiegel voor te houden, uit te gaan van gelijkheid en onderscheid kunnen maken, leren door ervaring en weten dat alles met alles verbonden is.

Om een relatie te laten slagen baseert de schrijver zich op de tien nuttige handelingen van de boeddha. Op het niveau van het lichaam gaat het over het leven beschermen, vrijgevigheid en gedrag dat seksueel geluk brengt; op geestelijk niveau zijn bescheidenheid, welwillende en tevreden handelingen belangrijk. Handelingen die met de spraak te maken hebben zijn vooral het spreken van de waarheid en rustig en vol vertrouwen spreken. Tot zover is het boek inspirerend en geeft het op een prettige manier inzicht in de belangrijke basisgedachtes van het boeddhisme: leer van boeddha als inspiratiebron, uitgaan van vergankelijkheid, denken vanuit oorzaak en gevolg en de kracht van persoonlijke ontwikkeling.

Hoewel “Boeddha en de liefde” vanuit een boeddhistisch standpunt is geschreven, is het ook voor niet-boeddhisten bruikbaar en goed te lezen. Toch wil ik enkele kanttekeningen maken over de wijze waarop Lama Ole Nyldahl het boeddhisme ‘gebruikt’ om zijn maatschappelijke opvattingen te illustreren. In zijn hoofdstuk over liefde in het dagelijkse leven is hij soms erg normerend en vrouwonvriendelijk. Zo benadrukt hij dat als mannen ontrouw plegen er niet iets mis in de relatie hoeft te zijn, terwijl als vrouwen een andere relatie met een man aangaan dit alles zegt over de relatie of het gezin. Hij stelt verder dat als vrouwen in het eerste jaar van het leven van hun kind hun eigen verlangens naar ongebondenheid naar de achtergrond verplaatsen en zich geheel aan haar kind wijden, het kind het vertrouwen krijgt om het leven aan te kunnen. En volgens hem is het een juist boeddhistisch principe om bij ongewenste zwangerschap geen abortus te plegen, maar het kind de kans te geven ter wereld te komen en het daarna meteen ter adoptie af te staan. Ole baseert zijn visie over de rol die boeddhisme in de relatie tussen mannen en vrouwen kan spelen op zijn contact met de vrouwen in zijn leven zoals zijn moeder en de vijf vrouwen die hij had, van wie zijn vorig jaar overleden vrouw Hannah de laatste was.

Lama Ole Nydahl (1941) is geboren in Denemarken. Hij heeft wereldwijd meer dan 500 boeddhistische meditatiecentra opgericht en staat bekend als een moderne leraar met veel gevoel voor humor. De Zestiende Karmapa, toenmalig leider van de Tibetaanse Karma Kahyu School, verzocht Ole en zijn vrouw Hannah in 1972 om, na een jarenlange opleiding in de Himalaya, het Diamantweg boeddhisme over te brengen naar het westen. Lama Ole Nydahl schreef meer boeken over het boeddhisme: Hoe de dingen zijn, een moderne inleiding in Boeddha’s leer; Het grote zegel, commentaar op 25 bijzondere verzen die 700 jaar geleden geschreven werden door een van de grote meditatiemeesters uit de geschiedenis van Tibet en Tibets geheimen voorbij, reis door de wereld van Ole en zijn vrouw Hannah.

Diamantweg- boeddhisme Nederland brengt elke maand een nieuwsbrief uit. Voor meer informatie: nieuws@diamantweg-boeddhisme.nl


Lennie Haarsma
Februari 2008

 

 


Uitgeverij Milarepa
Amsterdam, 2007
ISBN 978 90 812402 1 5

Lama Ole Nydahl

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 26/02/08  Eisjen