Harry Mulisch: Twee vrouwen.


Ik lees wat hapsnapperig op dit moment. Scharrel langs de planken, wil wel
opruimen (zo'n 10 Ag. Christies gingen naar 't oud papier), maar dan moet er
vaak eerst gekeurd worden. Dat 'keurwerk' komt op 't boekenbankje naast m'n
bed. 't Wordt al een aardige stapel. Bovenop ligt van Hasek 'The good
soldier Schweik'. Erg beroemd. Maar ja - ik pletter doorgaans binnen 5
minuten in slaap. Dus dat schiet niet op.

Niet erg veel tijd had ik (overdag) nodig voor Simone de Beauvoire's
'Niemand is Onsterfelijk'. Ik begon serieus - maar helaas, onpruimbaar saaai
!! Naar de kringloop. Fraaie gebonden editie overigens.

Es naar de bieb om Twee Vrouwen te scoren? Daar behoren we toch over te
discussieren? Bleek niet nodig: 'k had 'm al. (Natuurlijk, ik jufte in die
tijd. Veel potloodkriebels). In hoog tempo herlezen en dat was geen straf.
Prettig proza. Enkele tijdlagen listig doorelkaar, ik hou daar wel van. En
natuurlijk de gebruikelijke verwijzingen naar de klassieken. Het verhaal van
Orpheus en Euridice, in dit geval. En de ik-figuur werkt in een museum, dat
helpt ook. Om al die diepzinnigheden wens ik me niet meer druk te maken.

Deze roman veroorzaakte nogal wat reuring destijds, herinner ik me. Macho
H.M. die zich identificeert met een vrouw! Die nb verslingerd raakt aan een
andere vrouw! Mulisch ging die uitdaging kennelijk graag aan - zie het
foto'tje achterop (editie Bezige Bij): gebruinde heer in bloot bovenlijf
tegen zee-achtergrond. Sigaret in pijpje. Peinzende blik. Destijds werd er
honend op gereageerd. Nou zie ik ironie.

De uiteindelijk tragische plot laat me eerlijk gezegd vrij onberoerd. Kan me
niet echt identificeren met de hfdpersoon die platvalt voor een nogal
uitgekookt en kennelijk onweerstaanbaar meisje. De afronding lijkt me
ronduit melodramatisch. Ik huilde niet mee.

Maar 'k heb ook gelachen. Op pag.19. Eindelijk weet ik weer van wie dat
grapje over dat thee-/koffiewater is! 'k Dacht alsmaar 'Hermans'. Nee dus.
Overigens - Mulisch verwijst graag impliciet naar de actualiteit, weet ik
sinds 'De Hemel'. Destijds las ik er compleet overheen, maar nu zat ik
rechterovereind op pag. 43. Die weigerachtige professor (Daudt!) van de
andragologie (!)studerende nepzoon Thomas.Yes! We zijn weer thuis in de
grachtengordel. Het maakt nieuwsgierig. Die vrouwenverslindende auteur -
pag.80? Ach nee, laat maar.

 


 

Mart
 

 

Mart, wat een leuk verslag, krijg bijna zin om het boek weer te lezen. Staat hier vast ook nog ergens. :-) yvonnep

Wat let je? Mag jij de diepzinnigheden ontrafelen!
 


Nederland Leest
17 oktober t/m 14 november 2008


Tijdens Nederland Leest 2008 leest heel Nederland het boek Twee vrouwen van Harry Mulisch.

Lesbische stellen trouwen in Nederland Leest-trein
Drie lesbische stellen gaven elkaar op dinsdag 21 oktober het jawoord in een speciale trein. De huwelijksplechtighe-den zijn een initiatief van NS, hoofdsponsor van Nederland Leest, ter gelegenheid van het boek Twee vrouwen.
Orpheus en Eurydice is een van de bekendste mythische liefdesgeschiedenissen uit de wereldliteratuur, teruggaand op een Latijns verhaal van Ovidius.


 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 26/10/08  Eisjen