Laurie Maguire: Shakespeare als therapeut


Algemeen

De schrijfster is aan het Magdalen College van Oxford verbonden als  docente Engelse literatuur. Zij heeft meerdere boeken geschreven die over Shakespeare gaan, zoals Studying Shakespeare. Onder het motto 'Shakespeare lezen is begrijpen wat het betekent om  mens te zijn. Shakespeare als therapeut lezen helpt je begrijpen hoe je daar mee om moet gaan' wordt dit boek in de markt gezet. Het boek is  door Oprah Winfrey besproken, wat begrijpelijk is omdat het past in  haar passie om vrouwen te helpen. Omdat de thema's op literair niveau worden behandeld zal het boek vooral literair geïnteresseerde vrouwen
aanspreken.

Boekbespreking

Het boek in verdeeld in 14 hoofdstukken, met thema's als Identiteit, Vrienden, Jaloezie, Vergeving en Verlies. De stijl is humorvol en er komen in elk hoofdstuk verrassende interpretaties voor die stof tot nadenken geven. De schrijfster heeft de nodige levenservaring gecombineerd met haar wetenschappelijke kennis.

De in literatuur geïnteresseerde vrouw zal hier zeker een aantal aardige uren mee hebben. De schrijfster gaat vooral uit van thema's die op het gebied van persoonlijke relaties liggen en laat thema's, zoals macht en politiek links liggen. Voor mannen lijkt het boek daarom minder interessant, de thema's worden vooral voor vrouwen uitgewerkt. Doordat het herkenbare thema's zijn die uitgewerkt worden aan de hand van het werk van Shakespeare, inspireert het boek zeker om de originele werken (weer) te lezen. De auteur 'vertaalt' de soms cryptische teksten naar hedendaagse interpretaties en taalgebruik waardoor de bekende teksten een nieuwe dimensie krijgen. Ik kwam er zelf veel verrassende citaten en onbekende interpretaties en verbindingen in tegen. Deze waren steeds gelardeerd met cultuur-historische informatie over de tijd van Shakespeare, afgezet tegen de normen en waarden in onze westerse wereld. Welke rol speelden vrouwen toen, wat was hun positie en hoe functioneerden zij in die tijd? Zo wordt Katherina uit de komedie “De feeks wordt getemd” toegelicht: de manier waarop zij door haar man Petruchio wordt behandeld is zeker geen komische aangelegenheid maar lijkt (door de voortdurende onthouding van voedsel en slaap) op hersenspoeling, waarvoor in onze tijd Amnesty International in het geweer komt. Uiteindelijk gedraagt ze zich onderdanig, ook omdat zij, hieraan herinnerd door haar man, op hetzelfde niveau als de inboedel staat. In haar speech in de slotscene zien sommigen de mogelijkheid om spot met  haar man te drijven, anderen (Meryl Streep) zien hier een grote verliefdheid in die niet in tegenspraak is met het feminisme.

Oordeel
Als literair boek om te weten te komen hoe thema's in Shakespeare's  werk uitgewerkt worden is het zeker de moeite waard. Als zelfhulpboek is het minder geslaagd: het vergt enige wil tot reflectie om er bruikbare persoonlijke adviezen uit te halen, de te verwerven inzichten liggen er soms erg dik bovenop. Ik heb het boek met veel plezier gelezen, mijn beperkte kennis van
Shakespeare's werk was geen hindernis, de schrijfster licht alles
duidelijk toe. Het is een gedegen boek, waarin de auteur op een
toegankelijke manier wetenschappelijke visies vanuit verschillende  disciplines met elkaar verbindt. Het lezen van dit boek zal er zeker  toe leiden dat ik het werk van Shakespeare met nieuwe belangstelling ga lezen of naar voorstellingen ga.


Karin V
november 2007
 

 

 


Gegevens:
272 blz. 11,5 x 18,5 cm
oorspronkelijke titel
Where There’s A Will There’s A Way. Or, All I Really Need to Know I Learned from Shakespeare
vertaling Jaap de Berg,
ISBN 978 90 468 0337 0
NUR 323 literaire essays;
770 psychologie algemeen
Uitgeverij Nieuw Amsterdam

 

 

 

 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 26/11/07  Eisjen