Kate Summerscale
De geheime liefde van Mrs. Robinson
Oorspronkelijke titel: Mrs. Robinson's Disgrace
Vertaald door Dave Orthel
320 pagina's | Nieuw Amsterdam | Augustus 2012 |Een gehuwd stel hoort een zeer aanzienlijke mate van ongemak, onverenigbaarheid, persoonlijk lijden en tegenspoed te verdragen en toch als man en vrouw samen te blijven leven”, zo schreef het Britse weekblad de Saturday Review in 1858. De mogelijkheid om voor een speciale rechtbank te scheiden was net ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Niet dat daarmee een scheiding voor alle Britten bereikbaar werd, alleen al vanwege de kosten die het met zich meebracht. Breed aanvaard was echtscheiding ook nog lang niet, zoals blijkt uit bovenstaand commentaar. De zaken boden wel smeuďge verhalen voor kranten en tijdschriften, die gretig werden gelezen.

Vernederende en traumatische ervaring
Voor de hoofdpersonen vormden ze een vernederende en soms traumatische ervaring zo blijkt uit De geheime liefde van Mrs. Robinson waarin voormalig journalist Kate Summerscale de huwelijkse en seksuele moraal in het midden van de 19e eeuw in Groot Brittannie onder de loep neemt. Centraal in haar boek staat Isabelle Robinson die door haar man Henry beschuldigd werd van overspel. Het was niet alleen een van de eerste echtscheidingszaken maar vooral de geruchtmakendste en dat had alles te maken met de rol van Isabelle en haar opzienbarende dagboek.

Troost en afleiding
Isabelle Robinson, in 1813 in Londen geboren als Hamilton Walker, kwam uit een zeer respectabele familie. Ze was intelligent, ontwikkeld en belezen. Het huwelijk met de zes jaar oudere Henry was haar tweede, haar eerste man was overleden waarna ze als jonge weduwe achterbleef met een jongetje van
nog geen jaar oud. Met haar tweede echtgenoot kreeg ze nog twee zonen. Net als haar eerste huwelijk was de verbintenis met Robinson weinig gelukkig. Volgens Isabelle was hij zelden thuis, toonde hij geen enkele wezenlijke belangstelling voor haar en was hij alleen met haar getrouwd vanwege haar status en rijkdom. In haar dagboek omschreef ze hem als “ongezellig (....) niet ontwikkeld, kortzichtig, nors, egoďstisch en trots (.....) een man die alleen een commerciëel leven leidde”.
Voor Isabelle was haar dagboek in eerste instantie een manier om 'haar zwakten, haar verdriet en haar zonden uit te spreken', schrijft Summerscale en dat was niet ongebruikelijk voor
negentiende eeuwse vrouwen. "Ze legde er rekenschap af van haar gedrag en gedachten; ze worstelde met haar fouten en probeerde een pad naar een deugdzaam leven uit te stippelen." Maar het zou al snel meer dan dat worden.
Nadat het gezin Robinson naar Edinburgh was verhuisd zocht Isabelle troost en afleiding bij lady Elizabeth Drysdale, een oudere dame die in Edinburgh het middelpunt was van een groep familie en vrienden met een levendige belangstelling voor ontwikkelingen in kunst, literatuur en wetenschap. Isabelle sloot er onder meer vriendschap met Edward Lane, de schoonzoon van
lady Drysdale, en diens vrouw Mary. Lane studeerde medicijnen en had veel interesse in geneeswijzen als hydrotherapie. Later zou hij een een goedlopend kuuroord beginnen in de bossen van Surrey.

Zalige opwinding
Al bij hun eerste ontmoeting in 1850 maakte Lane diepe indruk op Robinson, in haar dagboek noemde ze hem ‘knap’ en ‘betoverend’. Isabelle was op dat moment 37, Lane tien jaar jonger. In haar dagboek noteerde Isabelle de komende jaren nauwgezet wat er gebeurde als ze Lane tegenkwam: ieder woord, elk gebaar, elke blik van hem werd gewikt en gewogen. Langzaam ontwikkelde de vriendschap zich tot een affaire, die
zich vooral afspeelde als ze voor korte of langere tijd in zijn kuuroord verbeef; als vriendin van de familie maar ook voor behandeling van lichamelijke en emotionele gezondheidsklachten waar ze al jaren onder leed.
Soms noemde ze hem in haar dagboek 'de dokter'. Uit Isabelles notities kan je opmaken dat Lane haar gevoelens niet altijd beantwoorde: “Toen we een tijdje hadden zitten praten leek Edward zijn vroegere gevoelens voor mij te hervinden; hij liefkoosde me en verleidde me, en ten slotte begaven we
ons,met enige vertraging, naar de belendende kamer, waar we een kwartier in zalige opwinding doorbrachten.”
Korte tijd later zou Edward zeggen dat er een einde moest komen aan hun verhouding maar daarmee was die volgens het dagboek van Isabelle niet voorbij.
Lane was overigens niet de enige man voor wie Isabelle belangstelling toonde, ook John Thom en Eugčne le Petit, beiden korte tijd werkzaam als leraar van haar kinderen en net als Lane een stuk jonger dan zijzelf, kwamen regelmatig in haar dagboek voor, maar ze beschreef ook hoe beiden haar afwezen.

Maatschappelijk gevaar
Hoeveel Henry Robinson precies wist van de escapades van zijn vrouw is niet bekend, wel had hij vermoedens. Die werden bevestigd toen Isabelle met hoge koorts op bed lag te ijlen en namen noemde van andere mannen. Op zoek naar bewijs voor haar ontrouw vond Henry niet alleen het dagboek maar ook essays, brieven, aantekeningen en gedichten van zijn vrouw. Hij nam alles in beslag, volgens de toen geldende wetten had hij daar als echtgenoot recht op. Hij zette zijn vrouw het huis uit, verbood haar hun twee kinderen nog te zien en vroeg uiteindelijk echtscheiding aan wegens overspel. Meer reden had hij niet nodig, als Isabelle om echtscheiding had verzocht
had ze moeten bewijzen, zo schrijft Summerscale, dat er niet alleen sprake was van ontrouw maar ook van ‘kwaadwillige verlating, wreedheid, bigamie, incest, verkrachting, sodomie of bestialiteit’. Dat was omdat de overspelige vrouw een ‘maatschappelijk gevaar’ vormde: “Omdat ze haar echtgenoot kon opzadelen met het kind van een andere man, bedreigde de ontrouwe echtgenote zekerheden omtrent vaderschap, bloedverwantschap, erfopvolging en erfrecht – de grondslagen van de burgermaatschappij.”
Edward Lane ontkende dat er sprake was of was geweest van een verhouding met Isabelle, ook toen hij onder ede moest getuigen. Bij gebrek aan andere betrouwbare getuigenverklaringen - onder druk van haar advocaten ontkende
Isabelle ook - bleef het dagboek over als enige bewijs. Door zowel aanklager als verdediging werd er uitgebreid uit geciteerd om hun kant van de zaak te bepleiten en daarmee haalden de zieleroerselen van Isabelle Robinson de nationale pers.
En daarmee zijn ze voor de eeuwigheid bewaard want het dagboek zelf is na de rechtzaak vernietigd. We moeten het dus doen met fragmenten en daar komt een beeld uit naar voren van een vrouw die worstelde met zichzelf en met haar rol als vrouw en moeder, maar ook met het huwelijk als instituut en met het geloof. Een vrouw die diep ongelukkig was met haar echtgenoot en geen andere uitweg leek te zien dan de aandacht en liefde van andere mannen te zoeken. Dat is tenminste zoals we er met de ogen van nu naar kijken maar met de ogen van toen werd ze gezien als een gestoorde, zedeloze vrouw die jonge mannen corrumpeerde.

Twijfel
Van het begin af aan werd er echter getwijfeld aan de juridische
bruikbaarheid van het dagboek. Klopte het bijvoorbeeld allemaal wat Isabelle had geschreven? Of had ze het verzonnen, was ze een fantast? Of had ze literaire aspiraties en wat zitten oefenen voor een roman? Hoe dan ook, of het nu een waargebeurd verhaal was of niet: de reputatie van Isabelle Robinson lag aan diggelen. Wat haar vooral kwalijk werd genomen was dat ze op geen enkele manier voldeed aan het beeld waar een vrouw in de
Victoriaanse tijd moest voldoen: onschuldig, kuis en onderdanig. Haar gedrag, of het nu in werkelijkheid of slechts in fantasie was, werd haar bovendien - geheel volgens diezelfde tijdgeest - veel zwaarder aangerekend dan het gedrag van Henry, die er openlijk een maitresse op na hield bij wie hij twee dochters had.

Geen tranentrekker
Op basis van het levensverhaal van Isabelle Robinson had Summerscale een heuse tranentrekker kunnen schrijven: zo'n boek dat blijft steken in een opeenstapeling van de vernederingen die een vrouw in de Victoriaanse tijd moest ondergaan. Ik was er even bang voor vanwege de manier waarop de Nederlandse vertaling wordt aangeprezen als een waargebeurd schandaal, versterkt door een antieke foto van een nogal smachtend, prerafaëlistisch type. Geen idee wie het is, Isabelle Robinson volgens mij niet. Maar zo'n boek is het dus gelukkig niet. Dat komt in de eerste plaats door Summerscales feitelijke, wat afstandelijke manier van schrijven maar ook omdat ze Isabelle zelf niet spaart. Uiteindelijk was zij het grootste slachtoffer in deze affaire maar daarmee geen heilige: ze was egocentrisch, obsessief en overdreven, ze reageerde haar frustraties soms af op haar kinderen en gebruikte de vriendschap van Mary Lane (‘zo lief, zo aardig, zo argeloos’) om dichter bij diens man te kunnen komen, om maar eens wat te
noemen.

Breder kader
Daarnaast plaatst Summerscale het verhaal van Isabelle in een breder kader en schetst zo een beeld van hoe er in bepaalde kringen tijdens die periode werd gedacht over liefde en seksualiteit, over mannen en vrouwen. Daarbij gaat het niet alleen om de juridische kant van de zaak maar ook bijvoorbeeld
om opvattingen binnen wetenschap en literatuur in die tijd. Zo verwijst ze naar de romans van de Brontiës maar ook naar Flaubert wiens Madame Bovary een jaar eerder voor enorme opschudding had gezorgd, het was in Groot-Brittannië verboden.
Eerder schreef Summerscale volgens dezelfde methode De vermoedens van Mr. Wicher. Daarin gebruikte ze de moord op een jong meisje niet alleen om die moordzaak te reconstrueren maar ook het leven van een middenklasse gezin op het Britse platteland in de Victoriaanse tijd evenals de opkomst en
ontwikkeling van de detective(roman).

Voelbaar
De geheime liefde van Mrs.Robinson was ondanks een paar
minpuntjes een plezier om te lezen. Die minpuntjes zijn dat Summerscale zich soms verliest in details en personen die verder geen rol van belang spelen. Ook vreemd is dat ze op het eind ineens gaat speculeren over wat Isabelle Robinson nu echt bewoog. Geheel overtuigend vind ik haar theorie overigens niet. Maar goed, dat zijn slechts kleine aanmerkingen.
Misschien is het niet zo spectaculair of nieuw wat Summerscale met dit boek heeft te zeggen. Dat vooral vrouwen maar ook mannen in de 19e eeuw gebukt gingen onder een verstikkende, dubbele moraal? Dat artsen en wetenschappers er - in onze ogen - merkwaardige ideeën op na hielden over seks en gezondheid?
Tja: dat wisten we al, in grote lijnen althans. Veel van die opvattingen zijn trouwens nog steeds niet uitgebannen, niet wereldwijd maar ook niet in onze eigen westerse maatschappij. Maar de manier waarop Summerscale de geschiedenis tot leven brengt van Isabelle Robinson, met al haar gebreken en soms ergeniswekkende gedweep, maakt voelbaar hoe diep maatschappelijke dwang in het persoonlijke leven kan ingrijpen en hoe moeilijk het kan zijn je daaraan te onttrekken.  Hilde


De geheime liefde


Kate Summerscale

Kate Summerscalevideo-interview


Website
Mrs Robinsons DisgraceBoekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 1/10/12  janneke