Vrouwenbesnijdenis


knipoogtrans.gif (7302 bytes)

> Gisteravond ging het bij B&W over vrouwenbesnijdenis bij Somalische meisjes die hier wonen. Aan de discussie werd deelgenomen door een (in Nederland wonende) Somalische vrouw, een vrouwelijke arts, die onderzoek had gedaan naar besnijdenis bij Somalische meisjes en de gevolgen daarvan, een hulpverleenster en kamerlid Boris Dittrich.

Vrouwenbesnijdenis is in Nederland bij de wet verboden en toch gaan deze gruwelijke verminkingen maar door. In SomaliŽ, maar ook in vele andere Afrikaanse/Arabische landen is een vrouw die van onderen "plat" is een schoonheidsideaal en met name de moeders houden de rituele besnijdenis in stand omdat hun dochters anders niet aan de man komen.

In de Somalische gemeenschap heerst een groot taboe op dit onderwerp, artsen hier mogen niet behulpzaam zijn bij de besnijdenis en dus gaan de gruwelijke praktijken "gewoon" op de keukentafel door, al dan niet met behulp van een Somalische "Oude Zwerfster" die bij wijze van spreke met scheermes en al door hier wonende families wordt ingevlogen.Dat drukt de kosten en spaart een reisje naar SomaliŽ uit. De "daders" zijn heel moeilijk op te pakken. Als een besneden meisje al met klachten bij de dokter komt heeft deze weer te maken met zijn/haar beroepsgeheim en zo kunnen deze barbaarse praktijken doorgaan. 

De hulpverleenster in het gezelschap vond eigenlijk ook dat de ouders voor dit misdrijf niet opgepakt moesten worden, want dan zou het meisje naast haar vrouwelijkheid ook nog eens de steun van haar ouders moeten missen als die hun straf zouden moeten uitzitten.

De resultante van het debat was eigenlijk niet meer dan dat iedereen het met elkaar eens was dat er iets moest gebeuren, maar niemand had een antwoord. Dittrich zou er weer eens vragen over stellen in de kamer en aandringen op een actiever beleid bij het oppakken van de daders.

Sinds de uitzending laat het onderwerp me niet meer los. En dat is niet de eerste keer. Ik vind, met alle respect voor andere religies en culturen, dat we niet kunnen doorgaan met het tolereren van vrouwenbesnijdenis.

Nawal El Saadawi heeft dit onderwerp in veel van haar boeken besproken en er fel tegen geageerd o.a. in "De Gesluierde Eva"....het levensverhaal van het Somalische fotomodel Waris Dirie opgetekend in "Mijn Woestijn" is wereldwijd een bestseller geweest...en toch en toch....het blijft maar doorgaan...!

Grrls, ik heb de sterke behoefte om hier wat tegen te gaan doen, maar alleen kan ik niet veel en samen sta je sterk, dus komt de gedachte bij me op kunnen we als boekgrrls niet wat doen...met de webgrrls erbij, de loekgrrls, de chatties?

Zo maar wat losse gedachten...in het boek van Waris Dirie wordt de World Population Foundation in Hilversum genoemd. Zij voeren wereldwijd campagne tegen genitale verminking van vrouwen. Info via email: WPF@xs4all.nl We zouden een speciale bankrekening kunnen openen "Grlls tegen vrouwenbesnijdenis" en hun werk met een speciale gift kunnen steunen. Een pagina grote advertentie in de krant.....wat Voskuil kan kunnen wij toch ook!! En masse kamerleden gaan bestoken met emails.! Grlls, ik realiseer me dat dit onderwerp"Off Topic" is, maar ik hoop zo ontzettend dat er veel reacties en ideeŽn etc. op dit mailtje komen en dat we een vuist kunnen maken tegen dit enorme grote onrecht tegen vrouwen!

er volgde nog een boekentip:

> Aman, het verhaal van een Somalisch meisje uitgeverij Meulenhof leest makkelijk, maar ook wel met tranen..

en reacties:

> Ik heb de uitzending niet gezien gister, maar weet wel heel veel over vrouwenbesnijdenis af. Ik heb namelijk voor een stichting gewerkt die zich bezighield met vluchtelingen en gezondheid en vrouwenbesnijdenis was een van de 'hot items'.

je zei:

> In SomaliŽ maar ook in vele andere Afrikaanse/Arabische landen is een vrouw die van onderen "plat" is een schoonheidsideaal en met name de moeders houden de rituele besnijdenis in stand omdat hun dochters anders niet aan de man komen.

Het zijn niet alleen de moeders die het in stand houden, het zijn ook de vrouwen zelf die tegen verbieden zijn. En dan heb ik het niet alleen over de vrouwen uit de dorpen, ook hoogopgeleide vrouwen vinden dat besnijdenis in een bepaalde vorm toegestaan moet blijven. Want je hebt besnijdenis en besnijdenis. Er zijn namelijk 3 vormen, ik zal ze niet uitgebreid beschrijven hier, maar wie er meer van wil weten kan me prive wel mailen.

>De "daders" zijn heel moeilijk op te pakken.

Wie zijn in dit geval de daders? de Oude Zwerfsters? De ouders?

>Als een besneden meisje al met klachten bij de dokter komt heeft deze weer te maken met zijn/haar beroepsgeheim en zo kunnen deze barbaarse praktijken doorgaan.

Volgens mij zijn er wel manieren voor een arts om hiermee om te gaan.. ik geef toe weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij bestaat er een soort ontheffing van beroepsgeheim hierop. vergelijk het maar met een arts die kindermishandeling vermoed, die heeft ook mogelijkheden om het 'naar buiten te brengen'

>De hulpverleenster in het gezelschap vond eigenlijk ook dat de ouders voor dit misdrijf niet opgepakt moesten worden, want dan zou het meisje naast haar vrouwelijkheid ook nog eens de steun van haar ouders moeten missen als die hun straf zouden moeten uitzitten.

In de Somalische gemeenschap is familie het allerbelangrijkste. Dit is dus ook wel een logische conclusie. Zonder je familie ben je niets. 

>De resultante van het debat was eigenlijk niet meer dan dat iedereen het met elkaar eens was dat er iets moest gebeuren, maar niemand had een antwoord. Dittrich zou er weer eens vragen over stellen in de kamer en aandringen op een actiever beleid bij het oppakken van de daders.

Ik ben bang dat hier nooit een antwoord op komt wat voor iedereen bevredigend is. Het gaat tenslotte om een religieuze handeling die sterk cultuurgebonden is. Iets wat wij nooit zullen begrijpen, maar in SomaliŽ en de andere landen heel "normaal" is.

>Sinds de uitzending laat het onderwerp me niet meer los. En dat is niet de eerste keer. Ik vind, met alle respect voor andere religies en culturen, dat we niet kunnen doorgaan met het tolereren van vrouwenbesnijdenis.

Kijk en dit bedoel ik nou.. no offence, maar in hoeverre heb je respect voor religies en culturen als je dit niet 'tolereerd'. Ik bedoel: ik vind het ook vreselijk dat het gebeurd, heb werkelijk gruwelijke video's over dit onderwerp gezien, de meest schokkende verhalen gehoord en gelezen en moet er ook niet aan denken! Maar omdat het zo zwaar religie en cultuur gebonden is, vind ik het ook heel erg moeilijk om met termen als: 'we kunnen het niet tolereren dat..' aan te komen.

*grote knip*

Je hebt gelijk dat er wat moet gebeuren, maar ik vrees dat jou "losse ideeen" niet veel tot stand brengen. Wat wel een goed idee is, is om de aandacht er weer eens op te vestigen. Maar ook dat is iets wat zorgvuldig gedaan moet worden. Nederland is volgens mij een beetje actie moe. En in mijn opinie ligt de bal in de hoek van de politiek en de medici..

Ik kom misschien wat cynisch over in dit mailtje en wil jou actiebereidheid helemaal niet kleineren, maar er is al veel gedaan en het blijft een van de meest moeilijke onderwerpen om iets tegen te doen. Ik wens je in ieder geval veel succes met je actie. In geld geven geloof ik niet zo, maar op mijn handtekening kun je rekenen.

Mocht je meer informatie willen, kan ik het adres van de Stichting Pharos, Steunpunt Gezondheidszorg en Vluchtelingen wel mailen, in de bieb daar kun je infopakket opvragen.

> wat is de titel van dat boek ook al weer waar na de rituele de stukken vlees naar de kippen worden gegooid - van Alice Walker of Toni Morrison?  Wat dat betreft ben ik een eersteklas struisvogel - ik wil hier eigenlijk helemaal niet overna denken want ik word er spontaan kotsmisselijk van - heb ook een tijd gehad dat ik veel met het onderwerp bezig was maar nooit veel verder gekomen dan boos en verdrietig om worden. Kijk, met dat dierenmishandeling kan je een persoonlijke bijdrage leveren (hoe klein dan ook) door zelf je gewoontes aan te passen, maar met deze onderwerp voel ik me behoorlijk machteloos. Je vecht tegen een enorme en heel oud cultuur waar vaak de vrouwen zelf de traditie in stand houden omdat ze erbij willen/moeten horen. Het is net zoiets als de chinese voetbinden - ook niet zo hEEL lang geleden afgeschaft omdat het niet meer paste in de moderne samenleving.

Terwijl ik je enthusiasme bewonder en eventueel wil steunen - ik weet niet of "de Nederlands manier" van aktievoeren hier veel zin heeft. Je moet de vrouwen waar het om gAAt bereiken. Een andere invalshoek vinden - een beetje zoals Ozeki dat gedaan heeft met de vlees industrie misschien?  Vanuit onze Westerse viewpoint kunnen we geen regels opleggen. Het werkt gewoon niet - net zoals anti-abortie wetten alleen maar zorgen dat er meer backstreet aborties uitgevoerd worden.

> Het is een vreselijk onrecht. Heb zelf 16 jaar in Afrika gewoond en gewerkt en naar mijn idee, en met mij vele anderen, is onderwijs het enige antwoord. In de landen zelf kun je het niet bestrijden (verbieden). Dat zou zoiets zijn als Joden zeggen dat ze hun zonen niet mogen besnijden, islamitsiche vrouwen zeggen dat ze geen hoofddoeken om mogen en om het maar in eigen land te houden, de streng protestante dames te vragen geen hoed op te zetten naar de kerk of hun haar te knippen.

Het lijkt extreem uit elkaar te liggen wat ik nu opnoem, en het een uiterst futiel naast het ander, maar het essentiŽle wat het allemaal samen heeft is, dat het deel uit maakt van een cultuur. En kom je aan iets wat essentieel is voor een bestaan, of een plek binnen een cultuur dan kun je dat alleen maar hopen op veranderingen door informatie verstrekking en bewustwording. Verbieden in de landen zelf lukt niet. Meisjes onderwijs geven dat helpt. Ze bewust maken van hun eigen intellect en mogelijkheden hun bestaan te veranderen. Gezondheidscentra en vrouwen opvangcentra in deze landen steunen is ook een optie. Het onderwerp zit in elk onderdeel van de ontwikkelingsprogramma's die met vrouwenprogramma's te maken hebben in de regio's waar dit plaats vindt (en dat is niet alleen SomaliŽ). Het onderwerp staat hoog op de agenda van UNIFEM zie:

http://www.undp.org/unifem/campaign/violence/mediafac.htm

van hun website:

------------------------
Female Genital Mutilations occurs primarily in 28 African countries; among some minorities in Asia; and in immigrant communities in Europe, Australia, Canada, and the United States. An estimated 130 million women alive today have undergone FGM, and an additional two million girls and women are being genitally mutilated each year. Although considered a traditional practice, FGM is not required by any religion and is practiced by Muslims, Christians, and some animists. 

Since the late 1980s, opposition to FGM and efforts to combat the practice have increased. Governments in all 28 African countries where FGM is practiced have stated their opposition to it and begun reporting to the UN on it. ------------------

Ik begrijp je emoties, maar vrouwen onderwijs ben ik bang is de enige oplossing.

> Ik ben het  er helemaal mee eens dat onderwijs de oplossing is om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. De somalische vrouw in het programma B&W gaf dat zelf ook al aan; omdat besnijdenis zo'n groot taboe wordt er nooit over gesproken, laat staan kritisch over gesproken. Zij gaf aan dat het belangrijk is om dit taboe open te breken en er veel informatie over de besnijdenis en de gevolgen ervan te geven. Maar het is volgens mij belangrijk dat deze informatie gegeven door o.a. vrouwen die afkomstig zijn uit de desbetreffende landen en het een vorm van voorlichting is die getuigt van respect voor de kultuur en dan moet je niet direct gaan dreigen met justitie zoals Ditrich dat deed in B&W.

> Een aangrijpende roman over dit onderwerp is Possessing the secret of joy van de bekende Amerikaanse schrijfster Alice Walker. Het gaat over een meisje dat wraak neemt op de besnijdster van haar zus (geloof ik) die bij de besnijdenis dood gebloed is. Alice Walker staat een deel van haar royalties voor dit boek af "to educate women and girls, boys and men, about the hazardous effects of genital mutilation, not simply on the health and happiness of individuals, but on the whole society in which it is practiced"

Ik denk ook dat voorlichting het enige is dat helpt. Deze ellende moet van binnenuit worden aangepakt. In Nederland kun je waarschijnlijk veel aan voorlichting doen onder asielzoekers en immigranten, het liefst ook met behulp van mensen uit hun eigen cultuur. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die deze praktijken afwijzen. En de moedige Somalische dame in het programma verdient zeker alle steun, want zo'n soort uitzending zal haar waarschijnlijk niet in dank worden afgenomen door veel mensen. Ook ouders die hun dochters niet willen laten besnijden, verdienen steun en ik denk dat artsen ook een rol kunnen spelen.

Als privepersoon kun je bv organisaties die voorlichting geven, financieel steunen, of contact opnemen met groepen in Nederland die zich met deze immigranten bezighouden.

> en ja, je kunt zeggen dat je andere culturen moet respecteren, omdat anders niet altijd slechter betekent. en dan komen wij met onze westere praktijken ook in de problemen. met de dienstplicht bijv. (in nederland niet meer, gelukkig). waarom wordt er voetstoots aangenomen dat jongens vanaf 17 jaar als kanonnen vlees ingezet/misbruikt mogen worden, massaal vermoord mogen worden? waarom worden er talloze mensen doodgereden, krijgen ze ziektes toegediend van het vervuilende verkeer en van de industrie? is dat geen mishandeling, en ongewenste beknotting van vrij gaan en staan?

er zijn culturen die het houden van een huisdier dierenmishandeling vinden. een dier hoort in de natuur. in een bepaalde streek van de balkan is bloedwraak bij de wet geregeld. je hebt rechten en plichten, en die moorden můeten gepleegd worden. als je vanuit diverse culturen naar diverse andere culturen kijkt valt er heel wat op elkaar af te dingen. het blijkt nergens te deugen met de mensenrechten, de menselijkheid.

persoonlijk kijk ik met gruwel en afkeur naar iedere verminking van het dierlijk (o.a. het afknippen van de puppy-staart) en menselijk lichaam (gaatjes voor oorbellen en piercing incluis). vrijwillig? dat heeft inderdaad te maken met gebrek aan ontwikkeling, kennis en bewustwording.

het zal nog eeuwen duren...........

 

relevante links:

Vrouwenbesnijdenis
Kathelijne van der Knaap & 
JuliŽtte de Graaf

Vrouwenbesnijdenis
Gezondheidsrisico's


Sisters on the Move, over 
Vrouwenbesnijdenis in Nederland

 

           Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 10/09/01  Eisjen

Terug naar top pagina