Bert Schierbeek in het Cobra Museum

bewegen wij ons
in de grote rythmen
van de zee en komen
tegelijk aan op
verschillende stranden


knipoogtrans.gif (7302 bytes)

Afgelopen zondag was ik in het Cobra museum in Amstelveen om de expositie 'Dichter bij Schilders, Bert en het Beeld' te zien. Een mooi samenspel van poezie en schilderkunst. De gedichten van Schierbeek, 'die samen met andere Cobra dichters (tot op heden dacht ik over de Cobra alleen als een groep schilders), hun weerzin uitten tegen een verfraaide lyriek in de naoorlogse poezie. Zij stelden daar een experiment met taal tegenover.'

Er hing een serie litho's van Frank Lodeizen, met vormen die zo mooi verbonden zijn met de poezie, het werkte aanvullend, het was een eenheid, de vormen van de gedichten met de vormen in de litho's. Alsof verschillend zintuigen werden geprikkeld. Eens kijken of ik mijn eigen handschrift nog terug kan lezen.

Op de kracht van het zeil
breekt het boegbeeld
in de weerstand
van zijn eigen droom
zijn storm
zijn schip
de bootsman beeft

bijna een driehoek

-

het zeil van veren
wit geplukt door de wind
rust nu in zijn eigen
nacht en mist zijn eigen schip
geel
de schreeuw van de bootsman

onregelmatige driehoek

-

vervuild in mist en meeuwen
valt het luik van de dag dicht
in wit
geen zicht voor 't schip
de bootsman zinkt

onregelmatige driehoek

-

valt de driehoek uiteen
in haar elementen
schip en zeil
is de storm geluwd
geen bootsman te zien

uiteengevallen driehoek

-

om de hoek van
de storm verheft het
zeil zich zelf en
zinkt in het hart
van zijn eigen nacht
bootsman verdrinkt

droom van een driehoek

-

nog klapwiekende
golven na op eigen kracht
in het zwart gebit
van de vervallen wind
en dromen van
een bootsman

geen driehoek te zien

-

Verder schilderijen van Lucebert, Jan Sierhuis, Karel Appel, Lotti van der Gaag, Corneille, e.a.

Ook nam ik nog een gedicht van Hugo Claus over:

Bert

Vertel Vertel over zijn lach

Lachend registreerde hij
de beweging van schaduwen

Hij onderging bedrog
en antwoordde met een lach

Het smakeloze van wanhoop
daar lachte hij om

Hij wandelde Wankelde
Toen ontbrak de lach

Hij keek links Hij keek rechts
bij dat vervloekte kruispunt

Aanverwant aan zijn lach
de verbijstering

De lach van een brulboei
van gedaver in het kadaver

De bomtapijten over de planeet
De lach van de walg

De lach ook een melodie
Van kwetsuren

Herinner je Het Boek Ik
De lach als triomf

In het lawaai van onze folianten
lachte hij andante

Hij vluchtte niet Nukte niet
Zijn harnas lachte

Zijn rimpels de beweeglijke
meetkunde van de lach

Met zijn lach eerde hij
de dromen van zijn vrienden

Wij bezochten de basiliek
en renden weg met de slappe lach

In de Bijbel
loopt geen lachende kat

Het gesis in de keuken
van de woedende koffiezetmachine

dat is zijn lach

 

transwurmli.GIF (2800 bytes)Katja

relevante links:

 

 

(Meer relevante links toe te voegen, of commentaar? Laat me het even weten: eisjen@boekgrrls.n)

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 12/06/04  Eisjen

Terug naar top pagina