Naar vogels grijpen
Poëzie in beeld en tekst
Een greep in de lucht. Houvast. 
Tweemaal (één wiek, één poot).
A.D. 1842. Aantekenen!
(Henry Fix II)


   


In de archieven van het Historisch Centrum Overijssel werden door schrijver en gastarchivaris Atte Jongstra een groot aantal poëtische aantekeningen aangetroffen van de in Zwolle geboren dichter Henry Fix II (1774-1844). Fix bediende zich van een uiterst beeldende taal, die zich dankbaar leent voor een confrontatie met werk van een hedendaags beeldend kunstenaar.

De tentoonstelling 'Naar vogels grijpen' in het museum laat
dat zien. 

Het gaat met zoveel woorden om een 'confrontatie¹. Wie Fix en Dragt naast elkaar ziet, voelt het knarsen soms, schuren of ronduit knallen. Evenwicht is ver te zoeken. De bewegingen zijn wild. En als het al eens stil lijkt: de wereld was ooit chaos en kan elk moment opnieuw woest en ledig worden.

Alles is voorlopig. Er zit maar één ding op. Men kan niet anders dan zich neerleggen bij de tijdelijkheid van notities. Er is iets dat ooit heeft bestaan, gemaakt door iemand die in een fractie van de eeuwigheid zijn voetstap heeft gezet. Waarvan akte.

Zo lezen de teksten van Fix, zo 'lezen¹ de schilderijen van Gijs
Dragt
.


Stedelijk Museum Zwolle

   
Een tekening in houtskool, krijt of potlood: door bestuiving altijd voor uitvlakken behoeden! Met een persoon als voorwerp: dat voorwerp strak aankijken, goed opnemen. Als een jong timmer zich eens op 't poseren vastleggen zou laten en gevankelijk in het vel sluiten, mij als het ware tot tekenen uitlokkende.

Daar waren dus onweerstaanbare ogen en allesveroverende taille bij! Gepramd gemoed, wat al te bekrompen in de breedte (478). Ach! Eerst: ik kwam haar dikwijls tegen. 't Papier roept zo'n vrouwentimmer op, als vanzelf. Daarop gauw gemerkt dat zij zich gans en zo helemaal prijsgeeft.

Heer en dienstmeid des Heren. Achtmaal ook vanachter, schertsenderwijze met binocle getekend. Rijzing en daling der ingrediënten. Een aardige, gebroken kleur. Struikje,
wateren en dergelijke tekenachtige dingen.

Tekenstuifspuit niet vergeten: aantekenen.
Henry Fix II dixit.

   
Wat boven niet van ons is:
Regenlichamen, drijvende
Baardman, oud als God
Zwerkschichten (kunnen ongerijmde dingen aanrichten)
Hozen (idem.)
Homunculi (meestal andemans, komen met de wind mee)
En dientengevolge; Wind
Mist (die óók om ons is)
Hoeden (alleen de eigenhoed afnemen!)
Verwarmingslichamen (zoals bij voorbeeld de zon)
Pinkelwerk (In een zwart nachtkamerscherm teveel exemplaren om op te sommen)
Geest (daarvan is er heel wat in mijn bezit)
Vogelen (fladderwerk, snavels die onmenselijk krijsen kunnen)
Lucht (ter kosteloos verbruik der adempompen)
Vliegtuig (muzen en andere hemelse lichamen)

Wat boven niet van ons is: het meeste.
Dat we zijn overgeleverd aan krachten
die ons aan de klei houden.

Aantekenen ! (Dixit II Henry Fix)

  
 

Boekgrrls  

Laatste keer bijgewerkt: 01/07/05  Eisjen

Terug naar top pagina