Philibert Schogt: De vrouw van de filosoof


De filosofie studente Vere Samson, is verrast wanneer zij in een boekhandel in Parijs het boekje 'Le printemps de Priape!" van de controversiële filosoof François Malmédy ziet liggen. Dit boekje was tijdens haar vakantie in Avingon de aanleiding tot een lang gesprek met de filosofiestudent Lucien. Daar werd haar belangstelling voor filosofie gewekt. Sinds een aantal maanden heeft ze een verhouding met medestudent Luuk van Vleuten. Luuk is in intellectueel opzicht de meerdere van Vera en soms vraagt ze zich af of zij wel de geschikte partner is voor zo'n serieuze denker als Luuk. Na het boekje vluchtig gelezen te hebben doet hij het af als "derderangsfilosofie" en "zonde van de tijd om je daar mee bezig te houden".

Maar hoe is dan mogelijk dat hij juist over dat boek jaren later zijn scriptie gaat schrijven? En nog later het tweede boek van deze filosoof Grâce à l'ennemi gebruikt om Vera tot zijn vijandin te bombarderen en in zijn boek De pijngrens "de sirene van de middelmaat" te noemen die hem vleugellam had gemaakt?

In zijn tweede boek legt Malmédy uit dat je een vijand moet creëren om zelf een held te zijn. En zo redeneert hij verder: omdat een held geen fouten maakt is alles altijd de schuld van de vijand en kun jij je dus altijd "goed' voelen. Vanuit dit gezichtspunt heeft Luuk van Vleuten zijn boek geschreven.

Voor Vera is het een onaangename verrassing als ze ontdekt dat zij niet alleen met naam en toenaam wordt genoemd in zijn 920 pagina's dikke boek, maar dat hij daarin ook nog op een venijnige en rücksichtsloze manier allerlei pijnlijke details ( o.a. een seksscène die 30 blz. beslaat) uit hun privé-leven publiceert. Temeer omdat zij degene is geweest die hem niet alleen in zijn talrijke depressieve buien heeft gesteund, maar ook financieel. Zij stopte met studeren ( te ingewikkeld) en dankzij haar inkomen kon hij nadat het hem niet lukte zijn scriptie af te ronden (onderwerp kreeg niet veel steun in de universiteitswereld en hij had moeite om zich te houden aan de regels en dus beperkingen voor het schrijven van een scriptie) zich wel jarenlang bezig houden met zijn grote ambitie: een boek schrijven over Malmédy. En net op het moment dat er een uitgever gevonden is laat hij Vera en hun zoontje Timo in de steek voor Ute, de Duitse studente die ervoor gezorgd heeft dat Luuk belangstelling kreeg voor de filosoof Malm
édy.

Vera voelt zich te kijk gezet, de vader van het vriendje van haar zoon kan zijn lachen nauwelijks inhouden. Haar vriendin smult ondanks dat ze het tegendeel beweert van het boek en zelf wordt ze heen en weer geslingerd tussen het boek ( wat een bestseller dreigt te worden) wel lezen of niet lezen en wel of niet een tegenoffensief starten door het geven van een interview ( zoals haar vriendin haar aanraadt) of juridische stappen te ondernemen (zoals haar vader wil).

Een boek dat pakkend is geschreven en snel wegleest. Lekker voer voor in de vakantie.
J@nke


Philibert Schogt (1960) werd geboren in Amsterdam. Van zijn vierde tot zijn zeventiende woont hij eerst in de VS en daarna in Canada. Hij studeerde filosofie en wiskunde in Amsterdam. Hij debuteerde in 1998 met "De wilde getallen" en schreef vervolgens "Daalder". "Titelheld en hoofdpersoon Joop Daalder is een chocolatier, een kunstenaar van de bonbon, die als kind heeft ontdekt dat hij pas werkelijk leeft via de smaak. 'Ik proef, dus ik ben', realiseert hij zich als hij voor het eerst zijn tanden zet in een smakelijke perzik. Een aardige gedachte, ware het niet dat Patrick Süsskind al in 1985 een roman had geschreven (Das Parfum) over een demonische held die pas leeft via zijn reukvermogen. Smaak of reuk voor de originaliteit maakt het niet zo veel verschil." 
(meer bij de NRC)

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 22/08/05  Eisjen

Terug naar top pagina