P.A. de Genestet: Boutade


knipoogtrans.gif (7302 bytes)

 

Hanneke  kreeg de prijs voor het passendste seizoengedicht...! Vermelding op de Site...... :-)

BOUTADE

O land van mest en mist, van vuil en, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp!

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen,
Van kikkers, baggerlui, schoenlappers, moddergoon,
Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,
Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen
Tot modder; 'k heb geen lied, geen honger, vreugd noch vree.
Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,
Gij - niet op mijn verzoek - ontwoekerd aan de zee.

P.A. de Genestet (1851)

transwurmli.GIF (2800 bytes)

relevante links:

P.A. de Genestet

Gedicht:
Bij Meer-en-Berg

 

(Meer relevante links
toe te voegen,
of commentaar?
Laat me het even
weten:
eisjen@boekgrrls.n)

 

 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 26/03/02  Eisjen

Terug naar top pagina