Bibi de Vries: Haagse Taferelen


Bibi de Vries was van 2003 - 2006 vice-fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. In Haagse Taferelen geeft ze de lezer een kijkje in de politieke keuken in de vorm van een informatief verhaal over wat er zich zoal in die periode voordeed in de tweede Kamer.

Veel onderwerpen uit die tijd, die we nu nog herkennen, komen aan de orde, met een korte uitleg voor wie niet zo goed op de hoogte is. In deze partij ontstond toen de openbare strijd om het leiderschap in de partij, wat op menige kiezer als nogal vreemd is overgekomen. Het is nuttig om het samen met andere verschijnselen in het reilen en zeilen van zo'n fractie nog
eens na te lezen.

In de tekst trof ik een uitspraak aan over kinderopvang:

"kinder- opvang moet beter in onze samenleving ingebed worden: de 21ste eeuw is de eeuw van de kinderopvang."

Woorden van goud voor iemand die in de kinderopvang werkt of er zich jaren sterk voor heeft gemaakt. Dat er nu een verplichting is voor scholen om voor- en naschoolse opvang te bieden met ingang van januari 2007 is te danken aan een motie van Aartsen/Bos (VVD/PvdA). Ook trof me een stukje over het verantwoordingsdebat. Dat is een debat dat in de Tweede Kamer wordt gehouden ten tijde van de indiening van de begroting. Op basis van de jaarverslagen van de ministeries wordt dan vastgesteld welke doelen zijn gehaald en welke niet of maar gedeeltelijk. Dat zouden alle kiezers moeten weten. In die jaren was Ayaan Hirsi Ali actief in de VVD en zij komt uiteraard ook
meer dan eens in dit boek voor. Vooral haar mening over een recht om te beledigen zette me meteen weer aan het denken. Over de koppeling daarvan aan de vrijheid van meningsuiting merkt schrijfster op dat er eerst een democratie kwam, met politieke rechten en pas daarna de grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Over die vrijheid heerst nu echter een misverstand dat iedereen maar wat kan roepen naar believen terwijl die vrijheid betekent dat de overheid een burger niet in de gevangenis kan stoppen wegens een geuite mening. Over dat dilemma van beledigen is het laatste woord nog niet gesproken.

Het boek gaat dicht met een wens: nu zo'n boek over dezelfde periode maar over een andere partij.

 

Lizzy

 

Bibiana Maria (Bibi) de Vries (Egmond aan Zee, 15 maart 1963) is een Nederlandse ex-politica voor de VVD. Namens deze partij was zij tot eind november 2006 lid van de Tweede Kamer.
(meer bij Wikipedia)

Uitgeverij Nieuw Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayaan Hirsi Ali, geboren als Ayaan Hirsi Magan (Mogadishu (SomaliŽ), 13 november 1969) is een politica en was lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Ze staat bekend als critica van de islam. (meer bij Wikipedia)

Hoe denkt U over de democratie in ons land? De rijksoverheid nodigt u uit om - anoniem of als geregistreerd deelnemer - over de onderstaande onderwerpen met anderen op het Forum te discussiŽren. Dit zijn onderwerpen die belangrijk zijn voor het functioneren van onze democratie. (www.onzedemocratie.nl)

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 21/02/07  Eisjen