Arthur van Schendel:
Een zwerver verliefd
Een zwerver verdwaald
Het fregatschip Johanna Maria
De wereld een dansfeest.


Ik heb heerlijk ruim de tijd genomen om deze nieuwste uitgave van bovenstaande werken van Arthur van Schendel tot mij te nemen. Voor de meesten misschien gesneden koek al van de middelbare school, voor mij nog absoluut nieuw, ik ben een inhaalslag aan het maken. Wat een prachtige beschrijvingen, ongelofelijk mooi taalgebruik, een traagheid die bij mijn weten niet meer in de huidige Nederlandse literatuur voorkomt, minutieuze beschrijvingen van gebeurtenissen en handelingen, van gedachten en gevoelens.

In schrijver verliefd het bandeloos dolen als een vreemde onder vreemden met enkel de aarde en de hemel tot zijn bezit. Het verhaal speelt in een niet nader gedefinieerde soort middeleeuwse tijd, meest in Toscane, prachtige beschrijvingen. Hierin vertelt Van Schendel in een enorme woordenvloed het verhaal van een onbeantwoorde liefde van Tamalone voor Mevena slechts 1 maal heeft hij haar heimelijk gekust. Tamalone is degene die helpt om de relatie van Mevena met Rogier tot stand te brengen; hij is ook degene die Rogier vermoord, nadat hij haar heeft afgewezen. Tamalone is tenslotte degene die Mevena begraaft en haar kind onder zijn hoede neemt.

In schrijver verdwaald gaat het verhaal van Tamalone door. Ik verdwaalde hier ook enigszins in de veelheid aan gebeurtenissen. Tamalone vestigt zich tijdelijk in Venetië. Hij lijkt verliefd te worden op Maluse, lijkt zich zelfs in een huwelijk met haar te gaan binden. Echter op de dag van de trouwerij verdwijnt hij, lijkt het voorgenomen huwelijk zelfs vergeten. Als hij de volgende dag terugkeert wil Maluse hem niet meer en verlaat Tamalone de stad weer en gaat weer dwalen. Ook in dit verhaal ging ik even helemaal terug in de tijd, was in het romantische Venetië van de feesten, maar ook van de zware gevechten, het waren roerige tijden. In een leven waarin ik mij door de minutieuze beschrijvingen helemaal kon inleven: de schitterende feesten, zingende gondeliers, vlaggen en vaandels, bazuinen en banieren. Ik waande me soms in de Nachwacht van Rembrandt, maar dan niet in Amsterdam maar Venetië, hier heten ze de piekeniers van de wacht . Hierbij de armen gekleed in vodden, en de aanzienlijken in goudlaken en purper en zijde, en het plaatje is compleet.

Heel duidelijk in deze beide verhalen is te zien hoe verwant het Nederlands is met de Duitse taal:

Het meisje ging met een ander spaceren
Toen haar vrees verzwond
hij kocht nieuwe gestreepte hozen
de kranke
tot het licht verging

En hoe rijk onze taal is/was met mooie, soms voor mij absoluut onbekende woorden en zinnen:

gezwatel
Het gekruifde water
In zijn scharlaken buis
Onder de ranken van de lustwarande
Vedelen
Het kind suvend

In Fregatschip Johanna Maria staat ook het thema liefde centraal, maar dan de liefde voor een schip: zeilmaker/stuurman Jacob Brouwer, die zijn hele leven bezig is om kapitein van dit schip te worden. Als hij het uiteindelijk is, raakt hij in de haven gewond en sterft hij snel. Ook hier heb ik genoten van de oude scheepstaal.

De wereld een dansfeest is een verhaal van een bijna onmogelijke liefde tussen twee dansers, Marion en Daniel, ze verschillen teveel in ritme. Het verhaal wordt verteld door 19 verschillende toeschouwers. Ze blijven elkaar 20 jaar lang zoeken en afstoten en vinden elkaar dan uiteindelijk door het toedoen van een vriend (al weer die derde zoals in zwerver verliefd), maar het noodlot brengt hen aan lager wal en ze sterven snel kort na elkaar.

Ik doe de verhalen in dit boek absoluut geen recht door ze zo kort en schematisch weer te geven, maar op die manier komen de themas in deze verhalen het meest naar voren: onmogelijke liefdes, noodlot, levenslang nastreven van idealen, eenzaamheid, er buiten staan, vervlogen hoop. Het wordt in het laatste hoofdstuk van De wereld een dansfeest mooi omschreven door de melancholicus (is hij die derde, is het van Schendel zelf?) die zich afvraagt "waar de fout in de maat school". Een blode jongen, die maar één dans heeft gedaan, een menuet dat geen menuet was.

"En omdat in het begin de maat verkeerd was bleef ik overtuigd dat ik er niet bij hoorde, bij het lachen en het treuren niet, bij deze wereld niet...... De wereld een dansfeest! Als men ziet dat zelfs maar twee mensen niet langer dan een uurtje met elkaar kunnen dansen, in de maat zoals het hoort. Een dansfeest, dat dachten wij toen wij twaalf waren."

Ik durf het amper te zeggen, ligt ín dit laatste hoofdstuk misschien een sleutel tot dit werk van Arthur van Schendel? Nee, ik ga me er niet aan wagen. Ik zou het hele hoofdstuk moeten citeren om dit duidelijk te maken, want dit is niet in een paar woorden uit te leggen. Zelf lezen dus, mocht je dit nog nooit gedaan hebben zoals ik. Prachtig boek en inderdaad een groot schrijver, deze Arthur van Schendel!


Marijke

 

 

Ja, Arthur van Schendel. Mooi. Ik las alleen De Waterman. Daar was mijn lerares Nederlands weg van. Dat was wel avondschool hoor, dus ik was wel wat
ouder dan 16. Het is het verhaal van een schipper en zijn hond. En het speelt in de tijd dat in Nederland nog jaarlijks de grote rivieren overstroomden. Het is lang geleden, maar ik herinner me een in zichzelf gekeerde man. Niet vrolijk, wel mooi. Dank je voor je uitgebreide bespreking!


Leuk, jouw enthousiasme over Van Schendel. De ouwetjes worden opnieuw gewaardeerd. Zie ook Eisjens vreugde over haar hernieuwde kennismaking met Nescio. Terwijl ik jouw mail zat te lezen, keek ik schichtig naar de plank waar ie ooit had gestaan: allemaal weggedaan bij m'n recente opruiming? Nee, verdomd. De Zwervers staan er nog in samen in een band. En Het Fregatschip, kennelijk for sentimental reasons. Alleen Het Dansfeest ging naar de kringloop, weet ik zeker. Ga ik herlezen? Vast niet. Ach, er ligt nog zoveel onbekends te wachten .
 

Marijke schreef:
> Hierin vertelt van Schendel in een enorme woordenvloed het verhaal van een onbeantwoorde liefde van Tamalone voor Mevena 'slechts 1 maal heeft hij haar heimelijk gekust'.<

Ik herinner me dat van Schendel de naam Tamalone maakte van I am alone. Zou de naam Mevena ook zo'n woordspeling inhouden? Hoeft niet natuurlijk, ik zag bij Google dat het een naam is die sporadisch voorkomt.


Arthur van Schendel
geboren: 5 maart 1874 te Batavia overleden: 11 september 1946 te Amsterdam
Bibliografie bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
 


Foto van de webpagina over  Van Schendel bij Wikipedia

Schendel [sr.], Arthur François Emile van , schrijver (Batavia 5-3- 1874 - Amsterdam 11-9- 1946 ). Zoon van Charles George Henri François van Schendel, officier in het Nederlandsch-Indische leger. (...) De vader, aan wie hij goede herinneringen behield, stierf al kort daarop. De moeder verwaarloosde hem verregaand. Van geregeld onderwijs kwam weinig: tussen 1880 en 1888 zo nu en dan op lagere scholen in Haarlem en Amsterdam, daarna één jaar HBS, maar door geldgebrek werd ook deze opleiding afgebroken. Wel las hij veel, vooral Shakespeare en Multatuli. Aan zijn lot overgelaten maakte hij lange, eenzame zwerftochten. Vanaf zijn dertiende tot zijn achttiende schreef hij, naar eigen zeggen, 'vele verzen en treurspelen'. Op zijn veertiende gaat hij zelfstandig wonen, heeft allerlei baantjes, doet een zelfstudie Engels en bezoekt dank zij een beurs een tweetal jaren - van 1891 tot 1893 - de Amsterdamse toneelschool, die hij verlaat omdat hij kiest voor het schrijven. De verzen die hij dan schrijft stuurt hij naar Kloos en Van Eeden, zijn goden destijds. Gedrukt worden ze nergens. Op raad van anderen legt hij zich dan toe op het proza zonder daarin ooit het poëtische te verloochenen - vaak zelfs schrijft hij in dichtvorm de eerste versie, die voor de druk als proza herschreven wordt.
(Meer bij het Intsituut voor Nederlandse Geschiedenis)

Het gehele oeuvre van Arthur van Schendel is onlangs van uitgeverij J.M. Meulenhoff overgegaan naar uitgeverij Athenaeum—Polak & Van Gennep
ISBN 902534991/NUR 391

 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 23/09/06  Eisjen

Terug naar top pagina