R. van Santen, D. Khoe en B. Vermeer.
Zelfdenkende pillen.


Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de TU Eindhoven hebben de samenstellers van dit boekje 50 prominente (internationale) wetenschappers (allen mannen) geïnterviewd over hun visie op de technologische toekomst. In zo’n dertig toegankelijk geschreven hoofdstukken komen diverse aspecten van de ontwikkeling van de technologie in de komende twintig jaar aan de orde. Elk hoofdstuk heeft een essayistische inleiding. Vervolgens volgt een uitdieping, gelardeerd met uitspraken van de experts. Wij krijgen zo visionaire oplossingen te zien voor grote maatschappelijke problemen die er de komende twintig jaar aan komen: op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en communicatie.

Indrukwekkende en soms beangstigende beelden doemen op: één scan/behandelapparaat om de patiënt in één opslag geheel te kunnen diagnosticeren én behandelen; elk huishouden een eigen minikernenergiecentrale; en minicomputertjes die ín je hersenen signalen afgeven. De essentie van deze 30 hoofdstukjes met visioenen is voor mij dat we af moeten van de huidige lineaire technologie en over moeten gaan op complexiteitstechnologie om de aarde en dus onszelf te redden. Lineaire technologie is het steeds meer rekenen en het steeds meer processen netjes achter elkaar zetten. Dit kunnen dus steeds meer computerberekeningen zijn, steeds meer handen achtereenvolgend aan het bed, of een lange cascade van bevoegde functionarissen bij rampenbestrijding. Kenmerk is dat één centrale post het ‘bevel’ heeft. De ‘nieuwe’ technologie gaat uit van de complexiteit van systemen en wil oplossen via decentrale regulering en zelforganisatie. Elke eenheid (dat kan één individu zijn) heeft zelf overzicht en reageert op de anderen: elke piloot kan zien wat de andere vliegtuigen doen en bepaalt zelf zijn route in plaats van de verkeerstoren; elke minihuiscentrale bepaalt hoeveel energie nodig is. Op deze manier kan efficiënter met schaarse artikelen omgegaan worden (energie, mensen). Groot voorbeeld is de natuur, die immers al vele miljarden jaren ervaring heeft met het vinden van de beste oplossingen. Als wij de visionairs kunnen geloven (en ik doe dat), dan krijgen we op die manier een schonere, veiligere en socialere wereld.


Hanneke DB

 


Nieuw Amsterdam Uitgevers Amsterdam 2006
ISBN 90 468 0187 X

Over de samenstellers:
Rutger van Santen was rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) en is sinds 1988 als hoogleraar verbonden aan de faculteit
Scheikundige Technologie van de TUE. In 1997 ontving hij voor zijn wetenschappelijke verdiensten de prestigieuze Spinoza Prijs.
Djan Khoe is hoogleraar elektro-optische communicatie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met Philips Research vestigde zijn onderzoeksgroep
in 1995 een wereldrecord datatransport via glasvezelkabels.
Bram Vermeer is zelfstandig wetenschapsjournalist. Al twintig jaar publiceert hij over uiteenlopende technische onderwerpen voor NRC
Handelsblad, Intermediair en vele vakbladen. Daarnaast levert hij bijdragen aan boeken en tv-producties.
 

 

 

 

 

 

 

 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 08/01/07  Eisjen

Terug naar top pagina