Pelle Sandstrak
Mr. Tourette en ik
Oorspronkelijke titel Mr. Tourette och jag
Vertaald uit het Zweeds door Janny Middelbeek-Oortgiesen
415 pagina's | Uitgeverij De Geus | september 2010De schrijver van Mr. Tourette en ik lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette en heeft dwangstoornissen. Hij werd in 1965 geboren in Het Dorp ergens in het noorden van Noorwegen. Een dorp waarvan de drieduizend koppige
bevolking voornamelijk uit boeren bestaat en waar het zomers krioelt van de toeristen die zich vooral storten op de zalmvisserij.

In het eerste deel van het boek vertelt hij over zijn lagere- en middelbare schoolperiode. Eerst valt het nog niet zo op dat hij anders is dan de andere kinderen. Hij doet wel rare dingen, maar men lacht er nog om en denkt dat hij gek op vliegtuigen, ijshockey en walvisvaarders is, de rest zijn kwajongensstreken. Maar naar gelang hij ouder wordt, nemen zijn dwanghandelingen toe, ze worden opvallender en belemmeren zijn ontwikkeling en sociale contacten. Er moeten steeds meer rituelen verricht worden voor hij ergens naar binnen kan gaan of voor hij op zijn stoel kan gaan zitten. De kleuren blauw en rood hebben voor hem allerlei goede en slechte connotaties, de letters x y z zijn boosaardige letters (nog een geluk dat ze daar geen Selexyz boekwinkels hebben) en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij moeite heeft met wis- en scheikunde. Waar hij wel goed in is is sport, al wordt hij later meer gekozen omdat je hem met zijn onvoorspelbaar gedrag beter in je team kunt hebben dan als tegenstander. En hij heeft wel succes bij de meisjes, die hem juist om zijn 'gekke' gedrag wel aantrekkelijk lijken te vinden. Zijn ouders en met name zijn vader zijn rustige begripvolle mensen, die telkens weer op zoek gaat naar hulp voor hun zoon. De therapeut wacht af, hij denkt dat Pelle weliswaar iemand is met de neiging om een dwangneurose te ontwikkelen, maar nu nog gewoon een puber is met een rijke fantasie. Als Pelles vader een artikel van Oliver Sachs leest over het syndroom van Gilles de la Tourette en daarin het ziektebeeld van zijn zoon herkent vraagt hij een consult aan bij een goed bekend staande arts in Stockholm. Maar deze stuurt hem terug met de mededeling dat ze in 'hier'
geen Tourette hebben en schets een toekomstbeeld waarin het hoogst haalbare voor zijn zoon arbeidstherapie ondersteunt door een goede medicatie zal zijn.

Met een paar mensen in zijn omgeving die hem accepteren lukt het hem om zich staande te houden. Dat wordt anders als hij na zijn schooltijd op eigen benen wil staan en naar de stad gaat. Het tweede deel is vooral een beschrijving van de vele pogingen die hij doet om aan de kost te komen en het falen daarvan vanwege zijn onstuitbare dwangneuroses. Ondanks zijn onverminderd optimisme dat het morgen beter zal gaan wordt het alleen maar erger. Douches en naar het toilet gaan kost hem uren en op den duur stopt hij daar maar mee. Zijn kamer kan hij ook niet meer zonder tijdrovende rituelen betreden. Wanneer hij na het horen van een radio- programma uiteindelijk de juiste hulp vindt rekenen ze uit dan hij ongeveer honderddrieënzeventig rituelen heeft.

In het laatste deel staat beschreven hoe met behulp van cognitieve gedragstherapie de top drie daarvan wordt bestreden. Het duurt maanden en soms langer om één ritueel hanteerbaar te maken, maar na een jarenlang proces waarbij goede periodes worden afgewisseld met een soms heftige terugval kan Pelle leven met zijn Tourette-energie. Tegenwoordig schrijft en regisseert hij toneelstukken en
treed wereldwijd op om over zijn ziekte te spreken.

In Mr Tourette en ik wordt wel heel duidelijk hoe dwanghandelingen een leven gaan beheersen. In het eerste deel klinkt nog een flinke portie humor door en er zijn ontroerende passages zoals die waarin zijn vader hem het bonken probeert te beletten of die waarin een leraar hem
onverwachts uitdaagt voor een spelletje ijshockey met zijn portefeuille. Daardoor kun je het als lezer ook wel volhouden. In het tweede en veruit grootste deel van het boek viel me dat niet mee. Des te bewonderenswaardig is het hoe optimistisch en volhardend Pelle is gebleven. 

Janneke


Klinkt interessant! Wat een (onleefbaar) leven had die man voordat er iets aan zijn aandoening gedaan werd zeg. Verschrikkelijk. Is het tweede deel een beetje saai omdat dit voornamelijk over het al dan niet aanslaan van de therapieën gaat? Dat is misschien interessant voor mensen die zelf met de aandoening te maken hebben maar niet zo voor anderen? Ik vind ziekenhuisverhalen vaak ook best goed te lezen, als het maar niet té gedetailleerd wordt.

Het tweede deel gaat niet over de therapie die aanslaat, maar juist over het onleefbare leven van hem. Het is dus niet saai, maar gewoon verschrikkelijk en soms had ik gewoon genoeg van al die tics en al die dwanghandelingen. Het is met zo'n onderwerp per definitie veel herhaling. Zijn leven is één grote aaneenschakeling van telkens dezelfde rituelen.  En wat het lezen ook niet leuker maakt is dat het steeds slechter met hem gaat, terwijl je hoopt dat het beter zal gaan. Het aanslaan van de therapieën is maar een heel klein deel, dat had wat mij betreft wel wat uitgebreider gemogen, want dat is best interessant. Maar het bleef beperkt tot de top 3 van zijn 173 dwangneuroses. Mr tourettePelle Sandstrak
Pelle Sandstrak


Interview met auteur tijdens Manuscripta 2010


Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 05/02/12  janneke