Mariët Mesdag, gedichten
Dick Stoffers, schilderijen
De leegte heeft jouw vorm


'De leegte heeft jouw vorm', een boek met schilderijen van Dick Stoffers en gedichten van Mariët Mesdag, heeft een specifieke ontstaansgeschiedenis. Na het overlijden van een goede vriend aan de gevolgen van een hersentumor heeft Stoffers de schilderijen gemaakt. In een wat latere fase is Mesdag gedichten bij de schilderijen gaan maken. In weer een later stadium is ook het omgekeerde gebeurd.

Werk dat zo ontstaat heeft nogal eens een karakter dat het specifieke niet ontstijgt en zich tegelijkertijd bedient van een vormentaal en symboliek die oeroud zijn. Directe weergave van wat men als achterblijvende doormaakt en het oprichten van een monument voor wie men heeft verloren vormen het doel; originaliteit, afstand en reflectie zijn niet van belang. De werken in dit boek zijn daarop geen uitzondering.

Dat de makers zijn zich daarvan bewust zijn, blijkt uit een interview dat Peter Henk Steenhuis met beiden had. Mesdag wijst op de - verdwijnende - traditie van de rouwklacht in Griekenland: rond een sterfbed zingen vrouwen klaagliederen die deels geïmproviseerd zijn, deels een vast stramien volgen. De vogels en vliegers die Stoffers vaak schildert, komen voort uit de biografie van de vriendschap, maar zijn tegelijk symbolen die in dit soort
uitingen ontelbare keren gebruikt zijn en niemand meer zullen verrassen of bijzonder treffen, tenzij, misschien, degenen die in een vergelijkbaar rouwproces zitten. De gedichten volgen de schilderijen op de voet - of omgekeerd - en voor hen geldt daardoor hetzelfde.

Mesdag is de gedichten gaan maken toen - aldus het interview - bleek dat wie de schilderijen bekeek, de functie ervan niet kon bevatten. Samen met de gedichten is die duidelijk, om niet te zeggen overduidelijk geworden. Schilderij en gedicht gaan geen dialoog met elkaar aan, dagen elkaar niet uit - ze herhalen elkaar.
Mogelijk beantwoordt het boek uitstekend aan de functie die de makers met de uitgave voor ogen hadden:

'Misschien, zo dachten we, kan ons boek een getijdenboek worden voor rouwenden.'

Daar is niets mis mee, integendeel, zeker als je er zo'n verzorgde uitgave van maakt als hier gebeurd is. Rouwenden zouden heel goed troost en bevestiging kunnen vinden in beelden die niet voor niets door de traditie zijn geijkt.
 

 

 

 

 

 

 

 Nu draait een rad van vlaggen rond jouw hoofd
een slinger van veelkleurige votieven
opdat zij jou ontmoeten in hun baan
en jij het rad weer keren doet naar mij die hier blijft staan

(bij het schilderij op de omslag)
 

 

Edith
april 2007

 

De vliegers en de vogels in dit schilder-/gedichtenboek bevielen me door de gebruikte kleuren, mooi al dat geel, goud en rood. De vogels en de vliegers zullen ''niemand meer verrassen of bijzonder treffen, tenzij'', schreef je. Niet verrassen, nee, want inderdaad een traditioneel beeld voor gestorvenen, maar voor mij geen clichés, eerder archetypes die me aanspreken. Terwijl er  gelukkig op het moment niet eens sprake is van een 'tenzij'. De gedichten kwamen voor mij op de tweede plaats, maar ook die troffen me meer dan eens.

''En kijk ons nu eens:
Loopvogels zijn wij, ach
voor eens en al
gevallen
uit de klei getrokken engelen''


Uit de klei getrokken engelen, dat vind ik origineel. Op het schilderij zijn  de voeten niet zichtbaar, ze vallen onder de rand van het schilderij. Zo zijn er voor mij wel meer verrassende gedichten, bijvoorbeeld Lamento II,  maar ik kocht het boekje vanwege het kleurgebruik op de schilderijen.

jop
 


 een uitgave van Stichting Bewolkte Zondag, Driebergen
http://www.bewolktezondag.nl  (bestellen kan via de website)

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 23/04/07  Eisjen