Jan Paul Bresser
Het verdriet van Eline
256 pagina's | Anthos | oktober 2011
Hardback, ook verkrijgbaar als digitaal boekDe zeventien verhalen in Het verdriet van Eline gaan over oude mensen, die wonen in het Hofkwartier van Den Haag. Op een locatie als deze kan het niet anders dan dat sommige verhalen ook een snufje politiek in zich hebben. Zo is er een verhaal met de titel De kapper van Hirsi Ali waarin de bekende woorden 'Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi. die de zoon is van Magan (...) opnieuw klinken. En in het eerste verhaal is een oud stenotypiste van de Tweede Kamer aan het woord. Terwijl ze achter haar rollator op weg naar de bibliotheek op het Spui loopt, mijmert ze over haar leven. Treffend vond ik haar observatie van de leesetalage (zo heet dat blijkbaar in Den Haag) waar mensen uit alle windstreken hun krant lezen. 'Het is een pleisterplaats waar mensen die van ver naar hier zijn gekomen een gedrukt lijntje houden met hun land van herkomst. (...) Ik dacht wat een geluk is het dat al die kranten met al die meningen en commentaren iedere dag naast elkaar gelezen kunnen worden, dat alle gedachten vrij zijn en niemand de ander daarin stoort en een verbiedende vinger opheft naar zijn buurman'.
Grinniken moest ik in het verhaal Hugo de Groot in de mist om 'Ik moet om elf uur in de Tweede Kamer zijn. Ik moet opschieten. Femke heeft al drie keer getwitterd'.

Opmerkelijk zijn de verhalen waarin iets beter niet gezegd had kunnen worden. Zoals de vader die na het overlijden van zijn vrouw met geen woord meer over haar wil praten. Pas op zijn eigen sterfbed vertelt hij de zoon wat zijn vrouw hem in haar laatste uren opbiechtte. In De velden van Benedictus is de hoofdpersoon een man wiens overleden vrouw hem in haar laatste maanden deelgenoot maakt van het leven wat zij zich in haar hoofd verbeelde. Een leven waar niet hij rol van echtgenoot speelt want een kind samen met hem dat kon ze zich niet verbeelden.

Dat Jan Paul Bresser kunstcriticus is geweest merk je aan de vele verhalen waarin een klein deeltje kunst zit, zo is er een bankbediende die na zijn pensioen de gedichten van Vasalis ontdekt en een man die iedere ochtend zachtjes met Bach begint. Natuurlijk ontbreekt ook Louis Couperus zijn Eline niet. In het titelverhaal heet zij Eline van Nieuwenhuyzen en ze flaneerde voor zij door verdriet werd overmand net als haar naamgenoot door de straten van Den Haag. De vergelijking van het lopend vuurtje over de geruchten over deze Eline met het beroemde feuilleton dat in de Haagse Courant destijds zijn eigen lopend vuurtje kende is kunstig gedaan. De verhalen zijn stuk voor stuk pareltjes, al glanst de één wel wat meer dan de ander. Mijn favoriet verhaal is Dochter aan zee waar de verteller gezeten op een steen die hij Ovidius noemt de zee, de mensen en de dieren observeert. Hij doet verslag van een metamorfose van een moeder en een zoon in die van een moeder en een dochter. Het is een prachtig, teder en onroerend verhaal.


  Janneke

 

 

het verdriet vanJan Paul bresser

Jan Paul BresserBoekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 14/01/12  janneke