Léon Hansen:
Een misverstand om in te geloven
De poëzie van Vasalis


Ik was heel benieuwd naar de vrouw achter 'de mantra's' van de Nederlandse cultuur:

"Niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn"

"Het werd, het was, het is gedaan."

Eigenlijk wist ik niets van haar, afgezien van het feit dat haar pennaam Vasalis een verlatinisering was van haar meisjesnaam Leenmans (de twee naamval van vasal). Dat ze psychiater was en dat ze na 1954 niet meer had gepubliceerd. Ze zou dat ook niet meer gedaan hebben omdat ze er mensen (haar kinderen) mee zou kunnen kwetsen. Om dat te kunnen zien moet je haar biografie, die ze altijd heeft afgeschermd, kennen. Daarom greep ik dan ook naar dit boek.

Van de achterflap:

De gedichten van M. Vasalis (1909 - 1998) zijn al ruim vijfenzestig jaar zo populair dat ment haast zou vergeten dat het om grote poëzie gaat, poëzie die voor iedere nieuwe generatie een openbaring kan zijn door haar tijdloze allure en door de diepe perspectieven die zij opent. Hoe die poëzie dat vermag - daarover gaat  Een misverstand om in te geloven.

Vasalist kent een sprookjesachtig imago in de Nederlandse literatuur. Regels als 'het werd het was, het is gedaan' zijn als magische spreuken neergedaald in de volksziel. De postume bundel De oude kustlijn uit 2002, een ongeëvenaard verkoopsucces, vormt het sluitstuk van een carriëre die al even triomfantelijk kort vóór de Tweede Wereldoorlog begon. Maar tegelijk is het werk steeds onderwerp van een zekere minachting ('damespoëzie') geweest.

Léon Hanssen onderwerpt het oeuvre nu aan een grondige inspectie. Het blijkt bijzonder veel onopgeloste conflictstof te bevatten. Haat, pijn en rancune zijn bij Vasalis minstens zo sterke elementen als het verlangen naar een mystiek evenwicht, dat in laatste instantie onvervuld blijft.

Vasalis is veel verontrustender dan altijd werd gedacht.

Ik vond het boek een ware ontdekkingstocht. Bij wijze van woord vooraf begint de auteur het boek met een brief aan mevrouw
M. Drooglever Fortuyn-Leenmans. Daarin schrijft hij op een gegeven moment:

"Door u het stempel op te drukken van 'het kleine geluk', heeft men u gebagatelliseerd en weggedrukt in de Hollandse binnenkamer, die uw wereld helemaal niet is." p. 13

Het stempel van 'het kleine geluk' dat vond ik goed getroffen. Zo zag ik haar ook min of meer. De vrouw die de dingen kort, krachtig en ontzettend mooi kon verwoorden. Die uiting gaf aan gevoelens die we allemaal kennen.

Voor J. zeer sober

Zoals ik vanzelf moet ademen
zoals ik het kloppen van mijn hart
maar zelden voel en mijn gezicht
zelfs in de spiegel nauwelijks zie
zo kan ik de liefde, die
ik niet meer heb maar ben geworden
zelden meer, lieveling, verwoorden.

(uit: De oude kustlijn)

Dit gedicht wordt door Hansen gebruikt als inleiding tot een (behoorlijk wetenschappelijk - maar zeer verteerbaar) boek waaruit naar voren komt dat haar momenten van inzicht leiden tot het verwoorden van het negatieve. Ze heeft het hier over iets wat haar heel dierbaar is, maar ze komt tot het inzicht dat het zo gewoon is geworden dat ze het niet meer verwoorden kan. Deze 'fixatie op de afgrond', integenstelling tot de positieve ervaring ervan, en de snelle draai in haar gedichten zouden er volgens de auteur toe hebben bijgedragen dat critici als Kousbroek en Mutsaers haar indeelden bij de kitsch van de literatuur. Haar vermogen tot het 'sublimeren van de pijn' maakte haar echter tot de lieveling van het Nederlandse publiek. Haar niet meer publiceren tot een mystica als Hadewych.

Dat er nog zo verschrikkelijk veel meer achter deze vrouw zat en haar gedachten en woorden op zo veel meer gebaseerd zijn dan je zou kunnen denken, of maar kunt vermoeden, dat laat dit zeer gedetailleerde boek, o.a. gebaseerd op haar essays, goed zien. Haar interesse in andere volken, waardoor zo ook naast haar studie geneeskunde colleges etnologie volgde, en de loopbaan in de tropen die ze ambieerde. Doordat ze last kreeg van reuma kwam hier niets van terecht, maar verbleef ze wel enige tijd in Zuid-Afrika om te genezen van deze ziekte en schreef prachtige gedichten in het Afrikaans. Zij zag het blanke westen als een 'compleet aftandse beschaving' en meende net als Gauguin dat bij de primitieve volken allerlei mystieke krachten en zin tot overleving te vinden zou zijn. Zij schreef dan ook het beeldgedicht 'Vahine no te tiare' (Vrouw met bloem) geïnspireerd door het schilderij met de zelfde titel van Gauguin.

Dat ze helemaal niets meer zag in onze beschaving blijkt uit het gedicht dat ze op 27-jarige leeftijd schreef met de titel 'Pension' en het beschreven kosthuis is hier 'het zinnebeeld van een compleet aftandse beschaving'.

Pension

Het sleutelgat luistert naar iedre sleutel
en deze mat weigert geen enkle zool.
Het voorportaal ruikt wel voorgoed naar kool,
uit elke kamer klinkt muziek, of het gereutel
van een alleen-gelaten radio

En dat gaat dan nog drie strofen zo verder.

In 1958 heeft Vasalis het al over een overdaad aan communicatie en informatie, die het onmogelijk maakt om alle gegevens te schiften en op waarheid te toetsen. Vaste oriëntatie in een geestelijk leven is naar haar mening onmogelijk geworden, waardoor verlies aan gemeenschapsgevoel is ontstaan. Van Sartre, de personificatie van zijn tijd, moet ze helemaal niets van hebben.

'Narcissus, staand voor een waterspiegel waarop het regent.'

Dat vond ik wel een heel mooi beeld, zeker nadat ik onlangs de film over het leven van Simone de Beauvoir zag.

Niet meer publiceren door haar werd veroorzaakt door de oorlog. Het was niet meer nodig een 'lucifertje bij de brand af te strijken', zoals ze bij de uitreiking van de Constantijn Huygensprijs in 1974 zei. Volgens de schrijver bevindt Vasalis zich ook in een cultuurcrisis, doordat ze vindt afstand te moeten niemen van de vijftigers. Tien jaar later kijkt ze hier anders op terug:

'Het heeft me twee jaar gekost om in deze poëzie door te dringen en er de noodzaak van in te zien.'

Ze bleef ze toch een 'moedwillige beeldenstorm' noemen.

Ik kan wel doorgaan met vertellen over wat me allemaal geboeid heeft in dit boek, maar iedereen die van haar gedichten heeft genoten en nog steeds geniet, moet het gewoon zelf lezen. Het is geen 'lichte' kost, meer een stevige, gezonde, Nederlandse maaltijd, niet ruikend naar kool, maar met inspirerende ingrediënten die ook hier en daar van over de grens komen. Het geheel op zo'n manier opgediend dat de afgekauwde mantra's, waar ik dit verslag mee begon, een geheel nieuwe ´smaak´ krijgen. Hou je van Vasalis, dan kun je naar mijn gevoel niet om dit boek heen.
Eisjen, februari 2007,
die heel benieuwd is naar de biografie over Piet Mondriaan die van Hanssen´s hand gaat verschijnen.


Er stond een betrekkelijk vernietigende recensie van Arjan Peters in de VK afgelopen vrijdag (geloof ik). Ik moet zeggen dat ik ook wat huiverig ben om aan dit boek te beginnen, maar dat komt meer door de figuur Hanssen, van wie ik de ervaring heb dat hij de neiging heeft zich zijn biografieonderwerpen nogal toe te eigenen in letterlijke zin, desnoods tegen de zin van de betreffende familie. Ook houd ik niet van de manier waarop hij
psychologiseert en het lijkt alsof dat hier ook weer aan de hand is. Maar om dat te kunnen beoordelen zou ik het boek zelf moeten lezen natuurlijk :)
Heb ook gehoord dat de kinderen van Vasalis/Kiek DF-L helemaal niet blij waren met Hanssens plannen voor dit boek, maar hij heeft kennelijk toch doorgezet. Nu is de wetenschap natuurlijk vrij, maar ik vind onderzoeksethisch gezien dat je op z´n minst een beetje netjes met de betreffende familie/nabestaanden moet omgaan.

> Er stond een betrekkelijk vernietigende recensie van Arjan Peters in de VK

Ja dat zag ik ook. Maar zo heb ik dat helemaal niet ervaren. Hij ziet het alsof Hanssen Vasalis opnieuw aanvalt. Ik begrijp niet waarom. Peters zegt o.a. dat Hanssen meent dat haar zwijgen na 1954 een hooghartig commentaar is op de tijd waarin zij zich niet meer thuisvoelt. Toen ik dat las had ik zoiets van, 'heb ik nou een ander boek gelezen?'. Hanssen zegt dat het voornamelijk de oorlog was geweest die haar toch deed besluiten niet meer te publiceren. 'Geen lucifer meer bij de brand steken' (die tijd was het natuurlijk volop koude oorlog).

> ik de ervaring heb dat hij de neiging heeft zich zijn biografieonderwerpen > nogal toe te eigenen in letterlijke zin, desnoods tegen de zin van de > betreffende familie. Ook houd ik niet van de manier waarop hij > psychologiseert en het lijkt alsof dat hier ook weer aan de hand is. <

Psychologiseren doet hij wel. Maar ik zie dat niet als 'enige waarheid'. Gewoon heel interessant om iemands mening te horen. Daar kun je mee doen wat je wilt.

> Heb ook gehoord dat de kinderen van Vasalis/Kiek DF-L helemaal niet blij > waren met Hanssens plannen voor dit boek, maar hij heeft kennelijk toch > doorgezet. Nu is de wetenschap natuurlijk vrij, maar ik vind > onderzoeksethisch gezien dat je op z´n minst een beetje netjes met de > betreffende familie/nabestaanden moet omgaan.<

De auteur gaat met publieke bestanden om. Hij heeft vast niets van de familie gekregen als die erop tegen waren. Ik vind het altijd prettig om te luisteren naar mensen die iets interpreteren. Je 'misschien' een stukje anders tegen de dingen aan laten kijken. Je verder laten kijken dan je neus lang is en dat vond ik het goede aan dit boek. En gaat het hier om een biografie? Naar mijn idee toch niet, zoals ik in eerste instantie ook dacht. Eerder een bespreking van haar werk waarbij de lezer biografische gegevens te horen krijgt. De ondertitel van het boek is ook "De poëzie van Vasalis". Ik zie het niet echt als haar levensverhaal.

Hij beschrijft ook omstandig Gauguin, ivm het gedicht dat Vasalis schreef met als inspiratiebron zijn schilderij. Dat vond ik ook een heel intrigerend hoofdstuk. Een hele nieuwe kijk op deze schilder. Hanssen's kijk misschien, maar boeiend.

Peters heeft wel wat gelijk wat de taal betreft, die is niet soepeltjes. Het is geen vlot te lezen verhaal, maar op de één of andere manier vond ik dat passen. Geen idee waarom.

Peters' stelling dat Hanssen impliciet zegt dat vrouwen snel in clichés vervallen vind ik ronduit belachelijk. Dit naar aanleiding van het schrijven van vrouwen over het verlies van een kind. Dat dat van mannen eerder wordt geaccepteerd (Thomése) dan van vrouwen omdat zij kunnen rekenen op laatdunkende recensies van mannen. Hanssen stelt dat:

"Hun waakzaamheid voor clichés geeft aan de ze moeilijk overweg kunnen met de manier waarop vrouwelijke dichters uiting geven aan de gevoelens verbonden aan de privé- en familiesfeer."

Daarmee impliceert Hanssen toch niet dat vrouwen snel in clichés vervallen? Nee, naar mijn idee, zegt de auteur dat mannen datgene wat vrouwen schrijven eerder als een cliché zien als het om het verlies van een kind gaat, dan wanneer mannen dat doen. Dus het zegt iets over de recensenten en niet over de vrouwelijke dichter. Krijg sterk de indruk dat Peters, als manlijke criticus, er niet tegen kan dat Hanssen niet altijd een hoge dunk heeft van recensenten.

Ha, leuke discussie zo!

Eisjen


De cultuurwetenschapper Léon Hanssen is als senior onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij was mede-bezorger van de driedelige Briefwisseling van J. Huizinga en promoveerde op een studie over de historicus. Zijn tweedelige biografie van Menno ter Braak werd bekroond met de Busken Huetprijs en de Henriëtte de Beaufortprijs. In opdracht van verscheidene fondsen werkt hij aan een biografie van Piet Mondriaan.

Athenaeum-Polak & Van Gennep
384 pagina's
isbn: 978 90 253 2050 8
 

 

Vasalis zat in de redactie van het literair politieke tijdschrift "Libertinage"

Vasalis had grote bewondering voor A. Roland Holst

Haar werk wordt vergeleken met dat van Ingeborg Bachman en Sylvia Plath.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rudy Kousbroek
Charlotte Mutsaers

Hadewijch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vijftigers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een horizontale insteek
door Arjan Peters
Volkskrant

 

 

 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 13/02/07  Eisjen