Sebastian Barry: Een lange, lange wegDit boek van Sebastian Barry gaat over de Eerste Wereldoorlog. Het is in 2005 genomineerd voor de Booker Prize, en het wordt verfilmd, dat staat op de flap.

Deze keer wordt de Great War gezien vanuit het Ierse standpunt. In die tijd waren er in Ierland twee kampen: Ieren die zich compleet onderdeel voelden van the Great Empire, en Ieren die zelfstandig wilden zijn. Toen de oorlog uitbrak meldden veel Ieren zich als vrijwilliger omdat er in het Engels Parlement was toegezegd dat aan de Ieren na de oorlog zelfbestuur gegeven zou worden. Ook de Ierse leider John Redmond had een oproep gedaan aan alle Ierse mannen.

Willie Dunne is 17. Hij heeft nooit de één meter tachtig gehaald waardoor hij net als zijn vader bij de politie zou mogen, maar het leger vindt hij een mooi alternatief. Daar krijgt hij ook een uniform immers. Willies vader is een katholieke Ier, maar zijn overtuiging is dat een man moet strijden voor Koning, Land en Koninkrijk. Een zelfstandig Ierland vindt hij maar niets. Willie heeft geen mening, hij wil dat uniform. En zo trekt Willie naar de overkant van het Kanaal om deel te gaan nemen aan die verschrikkelijke oorlog. Het verhaal van de oorlog is niet echt anders dan in andere geromantiseerde verslagen. Ook hier gaat het om zinloosheid, de gruwelijkheid, de kameraadschap. Het is anders dan andere boeken vanwege het Ierse tintje.

Als Willie namelijk met verlof naar Dublin gaat, raakt hij verzeild in een opstand, "de Paasopstand". Hij wordt met de andere soldaten ingezet om die opstand te onderdrukken, en ontdekt tot zijn verbijstering dat hij zijn eigen jongens moet neerslaan. Vanaf dat moment vormt hij zich een mening. Hij ziet hoe Ieren in het Britse leger de underdog zijn, hij maakt mee hoe een kameraad weigert nog langer bevelen van Britten te aanvaarden -"ik kwam hier om te vechten voor een land dat niet bestaat."- en geëxecuteerd wordt. Hij schrijft een brief aan zijn vader waarin hij melding maakt van zijn twijfels, en krijgt van zijn zus te horen dat zijn vader niets meer van hem wil weten.

"En nu had hij een lange, lange weg te gaan om het goed te maken en hij vreesde dat het te netelig was om het alleen met brieven recht te zetten, vooral omdat hij niet helemaal zeker wist waar zijn vader aanstoot aan had genomen, al had hij wel enig idee."

Nog een citaat:

"En al die jongens van Europa die in die tijd en omstreeks die tijd werden geboren, Russische Franse, Belgische, Servische, Ierse, Engelse, Schotse, Welshe, Italiaanse, Pruisische, Duitse, Oostenrijkse, Turkse- en Canadese, Australische, Amerikaanse jongens, Zoeloes, Gurkha's, Kozakken, noem maar op- hun lot stond zonder meer beschreven in een meedogenloos hoofdstuk van het boek des levens. Die miljoenen moeders en hun miljoenen liters moedermelk, miljoenen momenten van prietpraat en babbeltaal, petsen en kussen, truien en schoenen, opgestapeld in de geschiedenis op grote puinhopen, met een luide, kapotte muziek, menselijke verhalen voor niets verteld, voor as, ter vermaak van de dood, op de machtige vuilnisbelt van zielen gesmeten, al die miljoenen jongens met al hun stemmingen die vermaald zouden worden door de molenstenen van de komende oorlog."

 

 

Marjo van T
 

 

 

film wil ik graag zien als het zover is. Boek zal ik ook ongetwijfeld ooit lezen - hoe luidt de Engelse titel? A long long way??

> verhaal van de oorlog is niet echt anders dan in andere geromantiseerde >verslagen. Ook hier gaat het om zinloosheid, de gruwelijkheid, de >kameraadschap. Het is anders dan andere boeken vanwege het Ierse tintje. >Als Willie namelijk met verlof naar Dublin gaat, raakt hij verzeild in >een opstand, "de Paasopstand". Hij wordt met de andere soldaten ingezet >om die opstand te onderdrukken, en ontdekt tot zijn verbijstering dat hij
>zijn eigen jongens moet neerslaan.

als je meer wilt lezen over de achtergrond van de Easter Rising kan ik The Red and the Green van Iris Murdoch aanbevelen.

Ja, de Engelse titel is A long, long way. Natuurlijk slaat het op het liedje van Tipperary, maar ook op de lange weg die nodig zal zijn om wederzijds begrip te bewerkstellingen tussen vader en zoon, oftewel tussen Ierse unionisten en Ierse nationalisten.

Ik weet niet of ik meer wil weten van de Ierse opstand, dat ligt aan de manier waarop het verteld wordt. Ik moet bekennen dat ik een eerdere kennismaking met Murdoch niet zo op prijs heb gesteld. Maar ik zal deze titel opschrijven..wie weet.

Marjo
 


Sebastian Barry
Sebastian Barry was born on 5 July 1955 in Dublin and educated at Trinity College, Dublin.

De Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) was de eerste oorlog waar landen uit de gehele wereld actief of passief bij betrokken waren, vandaar de naam wereldoorlog. Nederland bleef neutraal, België werd bezet.

 

 

 

 

 

 

De Paasopstand is de Ierse Republikeinse opstand van 24-30 april 1916 en wordt gezien als een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Ierland. Een deel van de Irish Volunteers onder leiding van Pádraig Pearse en het kleinere Irish Citizen Army van James Connolly bezetten sleutelposities in Dublin en verkondigen een Ierse Republiek, onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In THE RED AND THE GREEN (1965) Murdoch took her subject from history and set the story on the eve of the Easter Rebellion in Dublin, in the midst of World War I.

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 12/06/06  Eisjen

Terug naar top pagina