Hilde Vleugels: Scherven, gebroken sprookjes en de zoektocht naar een nieuw verhaal


“Mensen hebben beelden en verhalen nodig om een gevoelde, doorleefde betekenis te geven aan ervaringen waarvoor zij geen woorden hebben en als steun bij het maken van moeilijke overgangen. Wanneer wij getroffen worden door verdrietige, absurde, noodlottige voorvallen, hebben we iemand nodig die samen met ons de tragedie in de ogen wil zien. Iemand die bereid is met ons stil te staan bij de onbegrijpelijkheid en pijnlijkheid van de situatie, iemand die aanwezig wil zijn bij de rouw om een onherstelbaar verlies. In interactie met anderen bouwt de mens uit de scherven van zijn leven een nieuw, samenhangend en betekenisvol geheel op. De kracht van de verbeelding is hierbij een hulpbron. Mythologische en andere verhalen kunnen helend, inspirerend en transformerend werken”.

Scherven gaat over kwetsbare en intieme onderwerpen: vergankelijkheid, vruchtbaarheid, seksualiteit, ziekte, schuldgevoel, over rouw en herstel en over nieuwe mogelijkheden. De titel slaat op iets dat stukging, maar ook op kleine deeltjes die samen iets nieuws kunnen maken. De opzet van het boek is terug te vinden in de vorm ervan. Een sprookje met Helena Luna als hoofdpersoon is door het boek heen geweven.

Het boek bestaat uit vijf delen. Deel 1 gaat in op de belangrijkste uitgangspunten van de Interactionele Vormgeving. Het werken met de verbeelding, met metaforen en verhalen krijgt een plaats in deze creatieve en integratieve therapeutische benadering. In deel 2 wordt gezocht naar de oorzaak en betekenis van het schijnbaar nodeloze schuldgevoel dat de kop opsteekt na de pijnlijke ervaringen en worden mogelijke strategieën getoond om bevrijd te worden uit een vastgelopen geschiedenis. De auteur laat in deel 3 zien hoe archetypische beelden en verhalen een belangrijke rol kunnen spelen in de heropbouw van een nieuw zelf- in- relatie. In deel 4 is het ‘dal’ een metafoor van zowel afdaling en crisis als voor de bedding en ruimte die nieuw leven mogelijk maakt. Deel 5 belicht het thema vruchtbaarheid en de overeenkomsten tussen geestelijk en biologisch ouderschap. De kansen die het doorleven van een onvervuld verlangen of pijnlijk verlies uiteindelijk brengt worden helder geschetst. Tot slot wordt het sprookje in zijn geheel verteld.

“Katrien, een cliënte, beklemtoont nog een andere waarde van het vertellen van verhalen. ‘Waar ik veel aan gehad heb, zegt ze, ‘is dat ik niet hoefde te praten toen ik geen woorden had. Ik mocht schilderen en dan vertelde jij een verhaal’. Katrien kwam bij me na een opname in een psychiatrische kliniek. Naar aanleiding van enkele van haar schilderingen en associaties die deze bij me opriepen, vertelde ik het eeuwenoude verhaal van Ianna. Ze luisterde gefascineerd hoe deze koningin van de hemel en de aarde haar duistere zus Erskigal in de onderwereld opzocht en veranderd terugkeerde op de aarde. Sprookjes en mythologische verhalen bieden herkenning en een bedding aan het woordeloze”.

Hilde Vleugels schreef het boek Scherven op grond van haar eigen geschiedenis. Zij maakte de dood van dichtbij mee en werd geconfronteerd met de onmogelijkheid om zelf kinderen op de wereld te zetten. Ze worstelde zich door het proces van dood en wedergeboorte, van vernietiging en creativiteit heen. Op haar zoektocht ontmoette ze mensen die haar daarbij hielpen. Ze kwam verhalen tegen, oude sprookjes en mythen. Dat steunde haar, verscherpte haar blik en gaf haar weer moed en inspiratie. Hilde Vleugels is medeoprichter van de Educatieve Academie in Antwerpen. Deze academie omvat het Centrum voor Vorming en Therapie en het Instituut voor Interactionele Vormgeving.

Het creatief therapeutisch werken met beelden en verhalen vertellen is een van de methoden die gebruikt worden binnen de opleiding. Hilde Vleugels is codirecteur en doceert de therapeutische kracht van verhalen en rituelen.

Scherven is geschreven voor mensen die op zoek zijn naar nieuw leven of zich willen verdiepen in levensprocessen, en voor hen die anderen daarbij begeleiden.

De schrijfster maakt gebruik van casussen uit haar eigen praktijk. Ook haalt zij therapeutische en spirituele bronnen aan. Door de prettige schrijfstijl en een optimistische levensvisie blijft het boek boeien. 
Lennie

 


Hilde Vleugels is psychotherapeute en dramadocente. Ze is medeoprichtster van de Educatieve Academie te Berchem waar ze stafdocente is binnen de therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving, een integratieve vorm van psychotherapie. Zij doceert er ondermeer het onderdeel rond de therapeutische kracht van verhalen en rituelen.  

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 12/05/05  Eisjen

Terug naar top pagina