Marijke Spies: een onschuldige familieHet verhaal over de familie Elling begint in 1922, en eindigt in 2003. Cornélie is de moeder van drie zonen: Jaap is de degelijke die het familiebedrijf draaiende zal houden, en zal trouwen met Marietje. Bert is afgestudeerd in Leiden, heeft een voorliefde voor raceauto's en vindt een baan bij Fiat in Turijn. Als ontwerper, en later als coureur. Willem de jongste, heeft die zomer zijn eerste homoseksuele ervaring en krijgt zijn eerste camera. Hij zal beroemd worden vanwege zijn oorlogsfoto's en die van filmsterren. Herman, de vader, is de grote afwezige. Hij is beroemd concertpianist, reist de wereld rond, en neemt nauwelijks de vadersrol op zich. Hoewel Cornélie altijd van hem blijft houden, is ze toch van hem gescheiden en ze heeft nu een lesbische verhouding met Greet. In de loop van de jaren scheiden zich hun wegen: Jaap in Arnhem, met Marietje en dochter Willemien, Cornélie en Greet in Amsterdam, Herman vooral in Duitsland, Willem in Marokko, later Amerika, dan weer Marokko en Bert in Italië, later Duitsland.

Willem is de enige die bewust betrokken raakt bij wat hij doet: foto's maken die getuigen van een onrecht dat onschuldigen wordt aangedaan: de Berbers in het Rif-gebergte, de stammen in Ethiopië, die gebombardeerd worden door de Italianen, en de slachtoffers van Dachau en Auschwitz. De anderen laten zich drijven op de gebeurtenissen: kiezend voor wat het beste lijkt voor hun eigen persoon, belanden ze in heikele situaties. Ze overzien de gevolgen van hun keuzes niet echt. 

Jaap komt in aanraking met de fabrikant van gifgas, maar hoe kan hij anders voorkomen dat zijn fabriek ten gronde gaat? Eigenlijk beseft hij niet eens waar hij mee bezig is, hij heeft oogkleppen opgezet. 

Bert, in het fascistische Italië raakt ongewild betrokken bij de politiek, en wijkt uit naar Duitsland. Hij kiest alleen voor dit land omdat hij daar kan racen, maar nu raakt hij weer betrokken bij de nazi's. Als die hem naar Rusland willen sturen, vlucht hij naar Italië terug. Als hij daar is doet zijn vader een beroep op hem: ook hij wil weg uit Duitsland. 

Willem is in Amerika, tot hem geruchten bereiken over de concentratiekampen, en hij vertrekt naar Polen. 

Tot hier wordt het verhaal verteld in hoofdstukken met daarin steeds de gebeurtenissen die in één jaar hebben plaatsgevonden. Na 1945 gaan we met sprongen, en wordt het verhaal vooral verteld vanuit het gezichtspunt van Willemien. Zij weet wel dat er dingen gebeurd zijn in de familie, maar er wordt niet over gepraat. Gaat ze daarom geschiedenis studeren? Ze doet dat met succes, wordt hoogleraar. Ze trouwt, krijgt een zoon, maar haar leven wordt vooral in beslag genomen door politiek: ze doet mee aan de studentenopstanden, en ze wordt lid van de communistische partij. 

Op haar zolder liggen de brieven die door de jaren heen door haar vader en ooms geschreven zijn aan haar oma, Cornélie, (intussen overleden) maar ze echt lezen doet ze nauwelijks. Een enkele keer duikt ze erin: bijvoorbeeld als ze weten wil waar Greet die vriendin van haar oma gebeleven is. 

Weer een sprong: naar 1996. Willemien en haar man gaan wonen in Duinzicht, een appartement voor ouderen. De brieven gaan mee. Ze heeft nog contact met Willem, die vanuit Marokko af en toe naar Nederland komt, tot hij om het leven komt.. Het laatste deel van het boek is heel eigenaardig, zou de schrijfster dit serieus bedoelen?

Het is bijna een eeuw geschiedenis, in de vorm van een familiekroniek, vlot geschreven, razend snel, er gebeurt heel veel. Soms lijkt het wel telegramstijl, maar dat stoort niet. De economische crisis, de tweede wereldoorlog, de woelige jaren '60, alles komt in vogelvlucht langs, maar vooral de toestand in Marokko vormt de rode draad door het boek. (zeer leerzaam) Marijke Spies is overduidelijk historica, ze heeft ook vele bronnen geraadpleegd. Een gedegen historisch verhaal in een prettige vorm.

Marjo


V
ond ik heel interessant. Weer eens een andere invalshoek, om de oorlogsjaren in italie te beschrijven. De karakters raakten me echter niet. Alles bleef oppervlakkig.

Na het lezen van dit boek had ik het gevoel ongetraind een marathon te hebben gelopen. Je hebt constant het gevoel dat je ergens achteraan loopt. In sneltreinvaart wordt een hele familie een eeuw lang gevolg. Het begint bij vader, moeder en hun drie kinderen. Vader een zeer begaafd en beroemd pianist die zelden thuis is, moeder een vrouw die een lesbische relatie heeft maar toch, nadat haar man haar vriend aangetroffen heeft met haar vriendin, een verdriet voelt dat nooit meer overgaat. De kinderen zijn zéér verschillend, de homofiele zoon Willem ontpopt zich als fotograaf die misstanden fotografeert maar wordt vooral beroemd als onderwaterfotograaf, Jaap is de stabiele, trouwt en neemt het bedrijf over en Bert is degene die een beroemde autocoureur wordt. Persoonlijk vond ik Willem het meest interessante personage. Hij fotografeert slachtoffers van een mosterdgasoorlog, hij ziet de dode en aangetaste mensen daar, hij gaat later naar Dachau en Auschwitz nadat hij gehoord heeft wat daar gebeurd. Hij probeert nog iets te bereiken om toestanden in de wereld te verbeteren. Door wat hij gezien heeft is er een constante vorm van leegte in hem. Hij maakt van alles mee maar voelt het niet echt meer. Deze leegte komt herhaardelijk terug in het boek. Bij de moeder van Willem nadat haar man voorgoed weg is en ook nadat Greet haar Joodse vriendin weggevoerd is, bij Jaap is dit gevoel altijd op de achtergrond aanwezig nadat hij bijna doodging aan een voedselvergiftiging. Bert die eigenlijk constant terugverlangt naar de euforie die hij voelde in de bergen in Italië.

Bert is de tegenpool van Willem, hij is voor Mussolini, keurt zijn daden en regime goed, maar eigenlijk draait zijn leven alleen maar om het autoracen. Als de Italiaanse geldschieter het racen niet meer kan en wil betalen gaat hij naar Duitsland, waar Hitler in opkomst is. Maar zijn omgeving en de gebeurtenissen ziet hij niet, alles draait om het racen. Zijn vader treedt ook veelvuldig op in Duitsland en ook hij ziet niet wat er daadwerkelijk aan de hand is bezeten als hij is van de muziek. Op gegeven moment blijkt toch dat zowel vader als Bert gevaar lopen in Hitler-Duitsland. Bert vlucht naar Italië en vader volgt, vader zal Italië echter nooit bereiken. Zoon Jaap heeft het familiebedrijf voortgezet en tijdens de oorlog krijgt hij een aanbod van een Duits chemisch bedrijf, alles lijkt in orde en om het hoofd boven water te houden gaat hij met het bedrijf in zee. Later blijkt het een leverancier van gifgas, wat Jaap had kunnen weten, zijn broer Willem had dit al ver voor de oorlog gemeld. 

Dit alles wordt dus in sneltreinvaart verteld, het lijkt wel of de schrijfster er van uit gaat dat je van alles wat er in de wereld gebeurd is op de hoogte bent. Het verhaal flits van Nederland naar Italië, Marokko, Amerika, Duitsland, Polen enz. Je zou er een geschiedenisboek naast moeten hebben om daadwerkelijk alles te kunnen volgen Daarna belanden we via de dochter van Jaap in de roerige jaren 60 en het boek eindigt met de dochter van Willemien. In mijn ogen een beetje zwak einde

Het boek is zeer zeker niet slecht, het is een mengeling van een geschiedenisboek en een familie-saga. Ik had de neiging het onmiddellijk opnieuw te lezen omdat je het gevoel hebt heel veel gemist te hebben, stukken overgeslagen hebt, niet alles bewust genoeg hebt gelezen. Er wordt getracht in een enorm hoog tempo een hele wereldgeschiedenis (én familiegeschiedenis) te vertellen die niet zo in het kort te vertellen is. Je probeert verbanden te vinden die er wel zijn maar niet te vinden in het boek. Je moet veel zelf invullen, veel weten over de westerse geschiedenis, om niet als een uitgeputte ongetrainde marathonloper dit boek uit te lezen.
Dettie

Dettie:"Dit alles wordt dus in sneltreinvaart verteld, het lijkt wel of de schrijfster er van uit gaat dat je van alles wat er in de wereld gebeurd is op de hoogte bent."

Dat is toch ook zo, we weten dat allemaal ! Daarom vond ik dat Marokkaanse lijntje zo interessant, want dat weten wij doorgaans niet! Ligt het aan mijn leeftijd (50+) dat ik helemaal geen probleem had met de geschiedenis in vogelvlucht dan? Die geschiedenis is de achtergrond, het gaat er vooral om volgens mij dat ook gewone mensen onbewust en misschien ongewild invloed hebben op die geschiedenis. Zij draaien in hun eigen kringetje rond, denken er niet bij na, maar hun daden hebben wel degelijk gevolgen! 
Marjo

Ja we weten wel over de Tweede Wereldoorlog maar de schrijfster haalt er veel meer bij o.a. Marokko. En waren ze wel zo onbewust? Door jaap én zijn foto's waren ze al vele malen op de wantoestanden gewezen. Het was meer eigenbelang waarin ze handelden, met oogkleppen op, als ze maar konden racen, spelen of het bedrijf voort konden zetten. Er wordt toch ook naderhand helemaal niet meer over gesproken. Diep in hun hart wisten ze het wel volgens mij dat het niet helemaal klopte. 
Dettie

"Diep in hun hart wisten ze het wel volgens mij dat het niet helemaal klopte" 
Ze zouden het ontkennen denk ik. Net zoals al die Nederlanders, en net zoals de mensen in alle landen. De brave burgers die zogenaamd niets wisten van alles wat er gebeurde, maar het inderdaad diep in hun hart wel wisten! Ze wilden het niet weten, het zou hun leven teveel beïnvloeden als ze er dan naar zouden moeten handelen. Oogkleppen, ja.. en het ergste is dat ik niet weet of ik zelf anders zou handelen. 
Marjo

Ik loop behoorlijk achter wat andere leesgrrls aan: dit boek bleef eindeloos in boete-tijd uitgeleend bij de bieb. Die lieden hadden vermoedelijk beter kunnen kopen!

Maar goed. Ik heb 't boek in een paar dagen uitgelezen. In principe ben 'k een uiterst nauwkeurige tekstsverwerker, zou 'k haast zeggen. Zorgvuldig zinnen proeven en lijnen volgen. Maar dit boek heb 'k in een voor mijn doen hoog tempo 'genomen'. En met name het laatste gedeelte - vanaf dl  IV, als Willemien in beeld komt, ben 'k gaan skimmen, oftewel slechts de verhaallijn volgen. Want eigenlijk wist 'k inmiddels wel wat er waarschijnlijk zou komen: de sixties, de democratisering aan de universiteiten etc. Dat we zouden eindigen bij een (onhandige) fundamentalistische actie - ach. Toen was 't 2003 en aan deze roman zou een einde komen. Begin en eind werden gekoppeld - het verhaal werd rond.

Vorige leesgrrls maakten al een uitvoerig verslag van de globale inhoud van dit boek. Dat hoef ik dus niet meer te doen. Laat ik stellen dat ik met belangstelling kennismaakte met de drie gebroeders Elling. Drie kerels die elk hun eigen kant op gingen. Dat proces werd rustig beschreven. Geleidelijk aan snapte ik echter de werkwijze van de auteur - individuen koppelen aan historische gebeurtenissen. Misschien moet ik 't omdraaien. Centraal staat 'het gebeuren' - de personages scheren daarlangs. Willem, de oorlogsfotograaf, is de enige die de situaties opzoekt.

't Gevolg is, wat mij betreft, dat die personages niet tot leven komen. Ze bestaan slechts ten dienste van hun functie: de 'confrontatie' met het wereldgebeuren. Hun lot beroerde me dan ook niet. En als 'de mensen' me niet echt interesseren, dan wordt m'n belangstelling voor hun wel en wee - en dus voor de roman - ook wat lauwtjes.

Ik weet dus ook niet goed hoe deze roman te plaatsen. Dat hoeft misschien ook niet. Dat ik er niet 'kapot' van ben, moge duidelijk zijn. Ik hou niet van verhalen waarin personages ondergeschikt zijn aan de verhaallijn. De leesverveling slaat dan al snel toe. Hetgeen ook hier het geval was.

De roman is trouwens soepeltjes geschreven, vind ik. Over 't algemeen prettig proza. Ik heb overigens zo m'n twijfels over de titel. 'Onschuldig'? Come on! Naief, meeloperig, opportunistisch? En - by the way - ik blijf verbaasd dat deze auteur De Donkere Kamer etc. (Hermans) inmiddels onleesbaar heeft verklaard. Nou - nou! Maar goed, daar gaat dit leesverslag niet over.
 


Marijke Spies (Eindhoven 1934) is jarenlang als specialist zeventiende-eeuwse literatuur verbonden geweest aand de Universiteit van Amsterdam en aan de Vrije Universiteit. Nu, na haar pensioen, vindt zij het tijd worden om in romanvorm terug te kijken op ´haar´ twintigste eeuw. Querido

Debutanten

 

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 05/09/05  Eisjen

Terug naar top pagina