Robert Kearney: Een gat in het waterLiteraire thriller staat er, nou naar mijn mening niet.

Het gaat over een man die als de dood voor water is, waarschijnliojk omdat zijn "liefhebbende" vader hem heeft willen dwingen te zwemmen. Deze vader is al dood en begraven als Chuck teruggaat naar het eiland, waar hij geboren en getogen is, om de erfenis te regelen. In zijn gezelschap bevindt zich zijn nieuwbakken vrouw met haar 16-jarige dochter Kara. De eilandbewoners reageren vijandelijk. Omdat Chuck absoluut niet naar Vietnam wilde heeft hij zich een tijd als krankzinnig voorgedaan, waarbij een dode viel. Dat vreemde gedrag en het feit dat hij dus niet gesneuveld is in Vietbam (en andere jongens van het eiland wel) heeft hem bepaald niet geliefd gemaakt. Zijn vader was ook al niet populair: hij heeft de eilandbewoners hun geld afhandig gemaakt, en dat willen ze nu terug. Dit alles heeft hij zijn vrouw tevoren nooit verteld en als er dan weer doden
vallen, is zij bang dat Chuck echt gek is...

Al is het einde voorspelbaar, het is een spannend boek, met verrassende wendingen. 

Marjo
 

      relevante links:

  • Crossfire
    Een boek van Kearney dat het post-traumatisch stress syndroom behandelt. 
    Qudrant Magazine geeft achtergrond informatie over de schrijver, die ook aan deze ziekte heeft geleden, en zijn boeken.

Boekgrrls

Laatste keer bijgewerkt: 28/12/04  Eisjen

Terug naar top pagina